Chomutov zaplatí více než 10 miliónů za revitalizaci dvou městských rybníků.

Rybník Samotář je již po rekonstrukci, práce na rybníku Spálený nyní probíhají. Opravené budou následně další dva rybníky. Cílem je
vyšší udržení vody v krajině a zajištění dobré ovladatelnosti těchto retenčních nádrží.

Malá vodní nádrž Samotář se nachází severozápadním směrem od Chomutova v blízkosti státní hranice s Německem, na Pohraničním potoce. Území se nachází v prostoru správního území obce Hora Svatého Šebestiána.

V rámci rekonstrukce nádrže bylo provedeno vybudování nového výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu spolu s rekonstrukcí stávající odtokové štoly. Zároveň byl rybník odbahněný. Vše vyšlo na pět a půl milionu korun.

Před rekonstrukcí byl rybník již technicky nevyhovující, bezpečností přeliv byl pobořený, stávající objekty byly v havarijním stavu.
V rybníku je nyní devět tisíc kubíků vody.

Do konce srpna skončí práce na rybníku Spálený. Ten se nachází ve stejné lokalitě jako Samotář.

V rámci rekonstrukce nádrže bude vybudované nové výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv a kapacitní odpadní potrubí vedené přes
hráz, spolu s úpravou návodního svahu hráze. V místě vyústění odpadního potrubí na svahu hráze bude za účelem utlumení hluku vybudován balvanitý skluz. Práce na odbahnění a vyčištění stávajícího propustku již byly dokončené. Práce na obnově rybníku
Spálený budou stát necelých pět milionů korun. Díky opraveným rybníkům se udrží více vody v krajině.

zdroj: mesto.chomutov.cz

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email