Patrik Macák odprezentoval práci Kontrolního výboru

Poslední zastupitelstvo města Jirkova, kterého jsme se jako zastupitelé účastnili se konalo 26.4 2023  od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu v Jirkově.

Tento konkrétní den nás čekal program, který obsahoval 32 bodů. Pravidelně se všichni zastupitelé města Jirkova scházíme již v době, kdy máme daný program k dispozici a diskutujeme o tom, jak hlasovat, co podpořit a co naopak zamítnout. Zjišťujeme si informace ohledně prodeje pozemků, kauz, které se řešily již před nástupem aktuálního zastupitelstva, avšak nejsou stále nedořešeny.

Nechceme nic ponechat náhodě a vždy se podrobně připravujeme na body, o kterých máme rozhodnout.

Tentokrát se asi největší diskuse rozpoutala ohledně pracovně právního sporu / bývalá zaměstnankyně x město Jirkov/.

Další body se týkaly prodeje podílů na pozemcích, či směny pozemku. Po našem prozkoumání nebyl důvod, tyto prodeje a směny neodsouhlasit.

Došlo k abdikaci na členství v kontrolním výboru, kdy byla celá situace vyřešena zvolením nového člena.

Náš zastupitel Patrik Macák odprezentoval práci Kontrolního výboru a plány na další období.

Zastupitelstvo bylo ukončeno před 20:00.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email