Koupí si město znovu pozemky ZOO parku, které dříve bezplatně vložilo do nadace?

Chcete zbohatnout? Založte si nadaci a požádejte chomutovské politiky, aby vám do ní bezplatně vložili pozemky za milióny. Pak za několik let jim pozemky prodejte zpět za tržní cenu a budete milionáři.

Chomutovský Lesopark platil před nedávnem za pýchu města, na kterou se sjížděly davy lidí nejen z okolních krajů. Jedním z uznávaných odborníků na faunu a floru, který pozvedl Lesopark v Chomutově na vyšší úroveň je současný senátor Přemysl Rabas. Ten je mimo politika, také ředitelem zoologické zahrady ve Dvoře Králové.

Za bývalého ředitele Zoo parku, Přemysla Rabase byla zřízena nadace. Do nadace město Chomutov vložilo nemalý majetek formou daru. Senátor Rabas už v nadaci sice nepůsobí, ale za to je tam jeho manželka, která se politicky angažuje jako starostka v Blatné u Chomutova.

Cílem nadace je zajišťování podpory pro Lesopark a zajištění jeho budoucnosti. Rabas už dříve vstoupil do politiky a stal zastupitelem a následně v roce 2018 senátorem. Jeho kontraverzní odchod z pozice ředitele Lesoparku tím zdaleka nekončí, ale naopak. Tím celý příběh teprve začíná.

Po skončení svého působení v chomutovském Lesoparku zůstává členkou správní rady Rabasova manželka, které je opět politička. Město přišlo nejen o majetek, který do nadace bezplatně vložilo, ale i vliv na rozhodování ve správní radě. V dubnu 2008 byl městskou radou po 16 letech odvolán z místa ředitele Podkrušnohorského Zoo parku v Chomutově. Rabas důvody svého odvolání odmítl s tím, že nejvyšší kontrolní úřad neobjevil žádné závažné pochybení, a že radní vycházeli z několik let starých zpráv NKÚ.

Nadace jejíž zakladatelem je Zoo park Chomutov, p. o., IČ: 003 79 719 je dnes ve výhradní moci soukromých osob a město nemá jakýkoliv vliv na její rozhodování a vložený majetek do ní.

Do nadace vložili i díla také umělci. Ta jsou dodnes vystavena v Lesoparku, ale jsou rovněž majetkem nadace, která s nimi může na rozdíl od města nakládat podle vlastního uvážení. Navíc za neexistuje ani na úmístění soch, žádný smluvní závazek, který by celou věc řešil.

Současní politici už před volbami v roce 2022 schválili přípravu na odkoupení majetku, který bezplatně před časem do nadace vložilo opět město v řádech miliónů korun.

Koalice ANO a Nový Sever mají alokováno cca 13. miliónů v rozpočtu. Aby moli politici peníze utratit, za které si jednou darovaný majetek znovu město koupí do vlastnictví, musí o tom rozhodnout ještě zastupitelstvo.

Když umělci často bezplatně vkládali obrazy a jiné cennosti do nadace. asi nejspíš měli za to, že jejich cenná díla budou užita ve prospěch Lesoparku. Nebo byla nadace založena, aby se cennosti do lesoparku nedostaly a zůstaly v rukou, které nadaci ovládají jako soukromé osoby, a které si nadaci postupně zprivatizovali?


Otázky ale přibývají.
  • Kdo za celou transakcí stojí?
  • Jakou roli hrají senátor Rabas a jeho manželka Iveta Rabasová Houfová, jako bývalí a současní funkcionáři nadace?
  • Co se stane s utrženými milióny z kapes daňových poplatníků za majetek, který město do nadace bezplatně vložilo a nyní si  jej znovu koupí?
  • Má nějakou souvislost politika Ivety Rabasové Houfové  v obci Blatná, kde dělá starostku obce s nadací?
  • Je to nezákonné, nebo jen nemravné?
  • Kdo jsou ti, kteří budou konzumovat milióny korun z veřejných peněz občanů Chomutova prostřednictvím soukromé nadace?

Z veřejného výpisu z obchodního rejstříku se dozvíme o tom, kdo jsou osoby, které mají zájem darované pozemky městem zpeněžit opět tak, že si je město znovu koupí.

Nadace na ochranu fauny Evropy (IČO 61342831)
Členy správní rady jsou: IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ, MUDr. MICHAL KASL, JUDr. MILAN KINDL, CSc., RNDr. ALEŠ TOMAN a IGOR MAŠÍN
Revizor: IVANA KOVÁČOVÁ
Ale v minulosti byl členem mimo jiné také dnešní senátor PŘEMYSL RABAS

Mimo jiné by na tyto otázky by měli odpovědět občanům města politici z hnutí ANO a Nového Severu, kteří dnes řídí město a dbají o jeho správu s péčí řádného hospodáře.

Odpovědný politik je současný náměstek David Dinda (Nový Sever), který má v gesci Zoo park a bude rozhodovat o tom, zdali město vykoupí pozemky, které nadaci před časem darovalo, aby tak nadace získala bez jakékoli námahy milióny z pokladny města, které následně zkonzumuje bez jakékoli veřejné kontroly.

Lesopark Chomutov – Nadace na ochranu fauny Evropy je tajemná organizace, která disponuje bývalým městským majetkem, dary umělců a mecenášů, ale už se nemusí veřejně zpovídat ze svého hospodaření, protože je ryze soukromou záležitostí lidí se zajímavou minulostí.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email