Mateřské škole je 20 let. Na oslavu zve bývalé zaměstnance

Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace vznikla1. 1. 2003  sloučením mateřských škol organizace Mateřská škola Jirkov, příspěvková organizace.

Od 1. 9. 2016 bylo otevřeno další pracoviště organizace – Mateřská škola „Pošťáček“ v obci Vrskmaň. V současné době organizace sdružuje 9 mateřských škol se školními jídelnami, které řídí zástupkyně ředitelky s přenesenými pravocemi.

Vzdělávání v mateřských školách probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každá škola má vypracovaný vlastní Školní vzdělávací program, který vychází z podmínek a prostředí  školy.

  • Nabízíme osobní a citlivý přístup k dětem i rodičům.
  • Zaměřujeme se na zdravý a všestranný rozvoj dítěte, na rozvíjení jeho tělesných i duševních schopností a  dovedností, snažíme se vytvářet podmínky pro duševní pohodu dítěte.
  • Množství podnětných aktivit je zakomponováno přímo do programu jednotlivých tříd, děti si nenásilnou formou osvojují základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. Jsou vedeny k samostatnosti a potřebě se něco nového dovědět, rozvíjet si své rozumové a řečové schopnosti.
  • Chceme vychovávat děti, které na období strávené v mateřské škole budou mít jen nejlepší vzpomínky,  a zároveň je chceme dobře připravit na vstup do základní školy i do běžného života.

Mateřská škola Jirkov, která sdružuje 9 mateřinek, letos slaví 20 let své existence. Její vedení zve k oslavě tohoto významného jubilea všechny bývalé zaměstnance, kteří z této MŠ odešli v letech 2003 až 2023 na zasloužený odpočinek. Setkání se koná 25. května od 15 hodin na zámku Červený Hrádek.

„Výročí a oslavy jsou krásnou připomínkou plynutí času. Přijďte se tedy podělit o vaše vzpomínky a společně si užít setkání, které pro vás připravujeme,“ vyzývá ředitelka MŠ Jirkov Ivana Šestáková.

Účast je možné potvrdit telefonicky na čísle: 736 752 227 nebo prostřednictvím e-mailu: reditelka@msjirkov.cz, a to nejpozději do 15. dubna.

zdroj: Jirkov,MŠ

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email