Za nadací ZOO parku a darem městských pozemků stál na počátku senátor Rabas

Před řadou let do nadace  Zoo parku město Chomutov vložilo nemalý majetek formou daru. Jednalo se o pozemky v řádu hektarů. Dnes je nadace jejíž zakladatelem byl mimo jiné  Zoo park Chomutov, p. o., IČ: 003 79 719 ve výhradní moci soukromých osob, které mohou s vloženým majetkem města nakládat bez toho, aby město mělo v nadaci jakýkoli vliv. Možná proto se před časem objevil materiál, který říká, že si město své darované pozemky, které vložilo do nadace bude kupovat zpět, ale tentokrát za několik miliónů korun v veřejných peněz občanů Chomutova.

V dubnu 2008 byl tehdejší ředitel Zoo parku Rabas městskou radou po 16 letech odvolán. Rabas důvody svého odvolání odmítl s tím, že nejvyšší kontrolní úřad neobjevil žádné závažné pochybení, a že radní vycházeli z několik let starých zpráv NKÚ.

Senátor Rabas už v současné době v nadaci sice nepůsobí, i když  byl jedním z jejich zakladatelů.  Ale v nadaci se objevila  jeho manželka, která se politicky angažuje jako starostka v Blatné u Chomutova.

Cílem nadace je zajišťování podpory pro Lesopark (Zoo park) a zajištění jeho budoucnosti. Rabas už dříve vstoupil do politiky a stal zastupitelem a následně v roce 2018 senátorem. Jeho kontraverzní odchod z pozice ředitele skončil, ale příběh vloženého veřejného majetku  města Chomutov formou daru do soukromé nadace pokračuje dál .

Město vkladem daru tak přišlo nejen o svůj  majetek, který do nadace bezplatně vložilo, ale i vliv na rozhodování ve správní radě.

V chomutovském Zoo parku zůstává dodnes členkou správní rady politička Rabasova.

Do nadace vložili i díla také umělci. Ta jsou dodnes vystavena v Zoo parku, ale jsou rovněž majetkem nadace, která s nimi může na rozdíl od města nakládat podle vlastního uvážení. Navíc na neexistuje ani na umístění soch, žádný smluvní závazek, který by celou věc řešil. Zoo park Chomutov – Nadace na ochranu fauny Evropy je organizace sdružující soukromé osoby a disponuje bývalým městským majetkem, která do ní město bezúplatně vložilo, dary umělců a mecenášů. Nadace se ale už se nemusí veřejně zpovídat ze svého hospodaření, protože je ryze soukromou záležitostí lidí se zajímavou minulostí.

Staronoví politici už před volbami v roce 2022 schválili přípravu na odkoupení zpět majetku, kterým před časem nadaci obdarovalo.

Koalice ANO a Nový Sever alokovala cca 13. miliónů v rozpočtu, aby politici mohli utratit tyto peníze, za které si již jednou darovaný majetek znovu město koupí do vlastnictví. O tom musí rozhodnout ještě zastupitelstvo.

Otázky ale přibývají.
  • Kdo za celou transakcí stojí?
  • Jakou roli hrají senátor Rabas a jeho manželka Iveta Rabasová Houfová, jako funkcionáři nadace?
  • Co se stane s utrženými milióny z kapes daňových poplatníků za majetek, který město do nadace bezplatně vložilo a nyní si  jej znovu má koupit?
  • Je to nezákonné, nebo jen nemravné?
  • Kdo jsou ti, kteří budou konzumovat milióny korun z veřejných peněz občanů Chomutova prostřednictvím soukromé nadace?

Z veřejného výpisu z obchodního rejstříku se dozvíme o tom, kdo jsou osoby, které mají zájem na tom, jak darované pozemky městem zpeněžit opět tak, že si je město znovu koupí.

Nadace na ochranu fauny Evropy (IČO 61342831)
Členy správní rady jsou: IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ, MUDr. MICHAL KASL, JUDr. MILAN KINDL, CSc., RNDr. ALEŠ TOMAN a IGOR MAŠÍN
Revizor: IVANA KOVÁČOVÁ. V minulosti byl členem nadace i dnešní senátor PŘEMYSL RABAS.

Na tyto otázky by měli odpovědět občanům města při projednávání nákupu pozemků politici z hnutí ANO a Nového Severu, kteří dnes řídí město a dbají o jeho správu s péčí řádného hospodáře.

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email