Krajská zdravotní Ústeckého kraje reaguje na korupční kauzu

Prověření vybraných výběrových řízení a smluv od začátku působení bývalého ředitele, revize připravovaných a běžících veřejných zakázek, výměna na postu generálního ředitele a zúžení kompetencí vedení společnosti, procesní a personální audit na odděleních veřejných zakázek a úseku obchodu a revize stávajících procesů uvnitř společnosti. To jsou hlavní kroky, které v reakci na aktuální kauzu odsouhlasilo a již částečně zahájilo nebo zahájí představenstvo společnosti Krajská zdravotní.

„Pro celé představenstvo společnosti je kauza naprosto šokující. V tuto chvíli ji považujeme za selhání jednotlivců v osobách bývalého generálního ředitele a náměstka pro obchod. S ohledem na pondělní policejní zásah a informace, které jsme od policie obdrželi, jsme dnes uložili a přijali opatření ke změnám v provozu společnosti Krajská zdravotní,“ řekl na úvod předseda představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.

„V první řadě jsme jen několik hodin po zásahu odvolali generálního ředitele a pověřili jsme výkonem funkce novou generální ředitelku Taťánu Soharovou, která dosud stojí za úspěšným rozjezdem nové dceřiné společnosti Krajské zdravotní, jejímž cílem je poskytování primární péče, tedy péče praktických lékařů, v Ústeckém kraji. Paní ředitelku jsme také již v pondělí pověřili personálními změnami na úseku obchodu. Již na mimořádném pondělním zasedání představenstva jsme také omezili rozsah kompetencí spojených s funkcí generálního ředitele společnosti – omezili jsme limity pro právní jednání činěná generálním ředitelem a snížili limity pro schvalování u projektů z dotačních titulů a stavebních akcí,“ pokračuje předseda.

„S paní generální ředitelkou jsme se dohodli, že pod naší supervizí zahájí bezodkladně personální a procesní audit – zejména na úseku veřejných zakázek a úseku obchodu a postupně budou prověřeny také běžící nebo připravované veřejné zakázky,“ pokračuje Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva Krajské zdravotní.

„Co se týká výběrových řízení a smluv sahajících do minulosti a potažmo přímo souvisejících s kauzou, tak ty prověříme podle určitých kritérií. Zejména se bude jednat o zakázky na zdravotnickou techniku a materiál, současně zakázky, v nichž se angažovali bývalý generální ředitel a náměstek pro obchod a začneme s firmami, jejichž jména jsme obdrželi od policie v souvislosti se zásahem. V tomto ohledu je důležité zmínit, že se podezření policie se v tuto chvíli netýká velkých strategických staveb a investic, které jsou v tuto chvíli téměř hotové a v následujících týdnech a měsících v nich postupně zahájíme provoz,“ uvedl dnes také Štěrba.

„Zásadní pro nás je, aby tahle situace neměla dopad na pacienty a zaměstnance Krajské zdravotní. Proto je důležité, aby všechny kontroly proběhly důsledně a co nejrychleji, aby se mohla do Krajské zdravotní vrátit důvěra,“ říká člen představenstva Krajské zdravotní Josef Šedlbauer.

„Připravujeme také scénáře, pokud bychom nedostali proplacené některé dotační prostředky z evropských fondů. Mohu říci, že v tuto chvíli víme, že budeme schopní i s nějakým mimořádným výdajem provoz Krajské zdravotní ufinancovat a všechny strategické stavby otevřít. Současně ale nelze předvídat, jakým způsobem se dále kauza vyvine, musíme být každopádně připraveni,“ uzavírá za představenstvo společnosti Stanislav Dostál.

„Děkuji představenstvu za důvěru, kterou ve mně v tuto kritickou chvíli vložilo. Moje první kroky povedou k mimořádné revizi procesů na úseku obchodu a veřejných zakázek tak, jak jsme se dnes dohodli s představenstvem společnosti, a také ke stabilizaci společnosti – to bude hodně o komunikaci se zaměstnanci, s partnery Krajské zdravotní i se zřizovatelem. Jsem si vědoma toho, že na mých bedrech nyní leží obnova důvěry veřejnosti i partnerů v management Krajské zdravotní,“ uvedla dnes nová generální ředitelka Krajské zdravotní Taťána Soharová.

Doplňující informace k tiskové zprávě:

Generální ředitelka Taťána Soharová – profil 

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., pověřilo v pondělí 19. února na svém mimořádném jednání výkonem funkce generální ředitelky MUDr. Taťánu Soharovou.

MUDr. Taťána Soharová ve společnosti pracuje od srpna 2023 a dosud v ní působila na pozici projektového manažera. Je absolventkou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bohaté profesní zkušenosti získala jako konzultantka pro oblast zdravotní péče a zdravotního pojištění, specialistka na efektivní procesy ve zdravotnictví a management. Šest let řídila ve Všeobecné zdravotní pojišťovně úsek se zaměřením na lékovou politiku zdravotní pojišťovny, ceny a úhrady zdravotnických prostředků a vedla také preventivní programy ve společnosti Akeso holding.

Petra Roubíčková, Tisková mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Zdroj: https://www.kzcr.eu/

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email