Chomutov opět nabízí různé dotační programy pro nový rok 2024

Chomutov opět vypisuje dotační programy, které zvyšují kvalitu života ve městě a naplňují vize strategických dokumentů rozvoje města. Začátek příjmu žádostí do všech dotačních programů pro rok 2024 byl stanoven od 1. ledna 2024. Žádosti do některých programů mohou občané zasílat pouze do konce měsíce ledna či února.

„Na rok 2024 bylo vypsáno celkem 7 dotačních programů města. Programy se týkají například kultury, sportu, životního prostředí, ale také sociálních projektů či volnočasových aktivit,“ komentuje Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky.

Žadatelé mohou zasílat své žádosti od 1. ledna letošního roku. Na konci měsíce ledna budou ukončeny a vyhodnoceny žádosti z programu Sport a volný čas, který se týká podpory subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času. Dále v lednu končí příjem žádostí pro program Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj, který podporuje aktivity, jež rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě. Do konce měsíce února pak končí žádosti vedené v programu Podpory služeb a aktivit v sociální oblasti.

V kategorii životního prostředí je poskytnuta Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tento dotační program je určen na podporu jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit. Dílčím cílem je zároveň podpora školních projektů v této oblasti a podpora vzájemné spolupráce škol i jiných organizací. Zde končí příjem žádostí do konce měsíce března.

Dalším dotačním programem je Ochrana životního prostředí, kde se data konce žádostí dělí podle určených oblastí. Tyto oblasti jsou rozdělené dle daných aktivit. Konec žádostí je tedy buď do 31. března či 30. června letošního roku.

Program obnovy městské památkové zóny a architektonicky a urbanisticky hodnotných nemovitostí na území města Chomutova má dvě etapy podávání žádostí, kdy první končí 31. května a druhá 31. října. V měsíci listopadu tohoto roku se poté uzavírá další program Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců, který podporuje pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcí v roce 2024. U žádostí na pořádání sportovní akce je podmínkou, aby se akce konaly na území města Chomutova.
„Posledními možnými dotacemi jsou Individuální neprogramové dotace a také Dotační fond rady statutárního města Chomutova. Mimo rámec sedmi vyhlášených dotačních programů je možné podat individuální žádost o neprogramovou dotaci, a to nejpozději do 31. října příslušného roku. Stejně je to také u neprogramové dotace z Dotačního fondu rady,“ dodává Mareš.

zdroj : mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email