Město balíčkem první pomoci i mimo něj za rok 2023 kompenzovalo občanům přes sedmnáct a půl milionu korun českých

Pro rok 2023 schválily orgány města balíček první pomoci občanům v roce ekonomické krize. Balíček obsahoval sadu opatření, která měla obyvatelům Chomutova pomoci překonat období turbulentně pohybujících se cen energií. Vzhledem k ustálení cen na energetickém trhu, nebudou stejná opatření platit pro nový rok 2024.

„Poskytnutých podpor pro chomutovské občany byla řada. Jednalo se například o prominutí poplatku za komunální odpad dětem ve věku do tří let. Toto opatření se týkalo více než 1 500 dětí, kde za tyto rodiny město pokrylo částku nad 1 000 000 korun českých. Dále šlo o prominutí poplatku za odpady seniorům starším 75 let. Tato podpora se vztahovala celkem na 3698 osob, kterým město dotovalo necelé 3 000 000 korun českých. Další opatření zahrnovalo 50% sleva z poplatku na svoz odpadu pro děti od tří do pěti let. Týkalo se přes 5 000 dětí, kterým město dotovalo nad 2 200 000 korun český. V roce 2023 byla také nastavena bezplatná přeprava seniorů od 65 do 69 let, o kterou si požádalo přesně 998 seniorů v úhrnné výši nad 1 100 000 korun českých. V balíčku též bylo zahrnuto tak zvané kroužkovné pro děti od 4 do 18 let. Město zde vyplatilo 998 jednorázových příspěvků v celkové výši 792 000 korun českých. Celkem tedy město svým obyvatelů ušetřilo či kompenzovalo přes 8 200 000 korun českých,“ vysvětluje Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky.

Nad rámec balíčku byla také poskytnuta bezplatná přeprava seniorů nad 70 let a také kupony v hodnotě 7 000 korun českých pro bezpříspěvkové dárce krve. Tyto položky činily dohromady celkem více než 9 000 000 korun českých.

zdroj: mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email