Jak jednáme ve stresu a pod tlakem? Panny kňučí a kritizují, Váhy mlží a Raci trpí

Charakter slunečního znamení, tedy umístění Slunce ve znamení zvěrokruhu, se vždy nejpřesvědčivěji ukazuje ve stresových situacích. Každý z nás je svým způsobem jedinečný, každý používá jiný vrozený, výchovou daný i zkušenostmi nabytý manuál vlastností a schopností. Existují však okamžiky, kdy se naše podstata projeví, kdy symbolicky řečeno naše sluneční znamení ukáže svoji pravou tvář, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Ve stresu, pod tlakem a v krizových situacích se chováme přesně tak, v jakém postavení a kvalitě je naše Slunce v době narození. Podle toho volíme i své obranné strategie.

Beran se sice vzteká, ale dokáže vyhrát i předem prohraný boj

Hlavním rysem chování Berana ve stresu bývá netrpělivost. Někdy ztrácí nervy s lidmi, kteří se odmítají zlepšovat a pracovat na sobě. Běžně přítomný je jeho sklon vybuchnout stejně jako tendence brát všechno osobně a snadno se urazit. Nedůtklivost, uspěchanost jsou typickými znaky Beranů vystavenými tlaku. Výrazná je i jejich silná tendence se domnívat, že názory a potřeby druhých lidí jsou stejné jako jejich vlastní, což je v krizových situacích velká výhoda, ale do běžného života se příliš nehodí.

 • Pozitivně: Neexistuje lepší krizový manažer, vždy projeví odvahu, statečnost a schopnost bojovat za spravedlnost a za druhé.
 • Osobnosti: Tomáš Baťa, Nikita Sergejevič Chruščov, Otto von Bismarck, Helmut Kohl

Býk reaguje těžkopádně, ale s pragmatismem sobě vlastním

Ve stresu se u Býků často projevuje jejich těžkopádnost, lopotnost. Nejednou nejsou schopní se pohnout z místa a něco změnit. Patrný je materialismus, konzervativnost a někdy i lenost, která může přerůst i do bodu naprosté netečnosti. Býci bývají vystaveni mnohým nepříznivým změnám jen proto, že se nedokážou včas přizpůsobit. Nechtějí například opustit pěkný dům nebo pohodlný styl života.

 • Pozitivně: V krizových situacích se jim však může často vyplatit jejich praktický a realistický přístup a také silná vytrvalost, se kterou dokážou započaté dílo vždy dokončit.
 • Osobnosti: Vladimir Iljič Lenin, Saddám Husajn, Karl Marx, car Mikuláš II., císařovna Marie Terezie

Blíženci nejdříve vytvoří chaos, ale pak jsou schopní uvažovat zcela racionálně

Pokud jsou Blíženci pod tlakem, projevují se skoro vždy chaoticky, jsou silně neklidní, nervózní a nejistí. Nedokážou dostát svým závazkům. Vnější vlivy soupeří s jejich vnitřní rozervanou osobností. V této přetlačované pak Blíženci často mění svá jednou učiněná rozhodnutí. Mají sklon silně racionalizovat své pocity a emoce, je to jeden z jejich typických obranných mechanismů.

 • Pozitivně: Dokážou používat hlavu a uvažovat racionálně. Na základě poznatků, kriticky prověřených koncepcí a bez emocí se přizpůsobit.
 • Osobnosti: John F. Kennedy, František Palacký, Donald Trump

Rak se před ostatními schovává, ale instinktivně může zvolit správnou cestu

Pod tlakem se vždy projeví jejich plachost a sklony se skrývat. Raci budou inklinovat ke všemu důvěrně známému, bezpečnému a již minulému. Vracet se zpět však může navozovat i potřebu navracet se ke starým bolestem a zbytečně se trápit, smutnit a zabředávat do starých problémů. Ruku v ruce se k tomu přidává nedůtklivé, rozmrzelé i náladové chování. Ve stresu se mohou rozhodnout nemluvit, stáhnout se do svého nitra a druhé dusit svými náladami.

 • Pozitivně: Jejich skvělý instinkt jim může napovědět správnou a hlavně bezpečnou cestu k řešení. Raci jsou velmi houževnatí, nejednají sice nikdy přímo, ale svých cílů dosahují.
 • Osobnosti: Princezna Diana, Olga Havlová, Ludvík Vaculík

Lev nejdříve vše zdramatizuje, ale pak ukáže své schopnosti

Lvi pod tlakem reagují uraženě a dětinsky. Pramení to z jejich chybné víry ve vlastní velkolepost i vrozenou náchylnost k lichotkám. Jsou ještě více vychloubační a soutěživí než obvykle. Situaci dramatizují, zveličují, ostentativně se předvádějí. Dominantnější osobnosti tíhnou i k nadvládě nad svým prostředím.

 • Pozitivně: Skvělý organizátor, ve velkých dějinných okamžicích dokáže ukázat svoji velikost a schopnost vést druhé. Jeho výrazná sebedůvěra povzbuzuje a motivuje ostatní.
 • Osobnosti: Bill Clinton, Fidel Castro, král Ludvík XVI., Napoleon Bonaparte, Henry Ford

Panny se hroutí do kritiky i sebekritiky, ale jsou schopné najít efektivní cesty

V problematických situacích Panny tuze rády kritizují, rýpou a ve všem a na všech hledají chyby. S oblibou se také pasují do role mučedníka a ostentativně se věnují tomu, co ostatní odmítli vykonat. Panny jsou náchylné analyzovat emocionální situace, budou slyšet kritiku i tam, kde žádná není. Citlivější typy podléhají i přílišné sebekritice a zbytečně se trápí. Věčně nespokojené s nedokonalostí druhých i vlastní.

 • Pozitivně: Budou se snažit o optimum s malými náklady a s minimem vynaložené práce dosáhnout co největšího užitku.
 • Osobnosti: Jan Masaryk, Meda Mládková

Váhy kvůli své nerozhodnosti mlží a lichotí, ale také vymyslí přijatelné řešení

Zranitelnost Vah pramení z jejich potřeby společenského uznání. Ve stresu se obracejí k druhým jako ke svým zrcadlům, aby v nich četli odpověď na své otázky a postoje. Potřebují ujištění o svých postupech. Nedokážou být přímočaré a hodnověrné, a tak mlží. Jejich snaha si nezadat nebo potěšit každého může vést k pochlebovačnosti až podlézavosti.

 • Pozitivně: I pod tlakem jsou Váhy velmi tvořivé, kreativní a podnikavé. Díky své improvizaci dokážou dodat potřebné impulzy druhým.
 • Osobnosti: Mahátma Gándhí, Margaret Thatcher

Štír krizové situace miluje, a tak je vyvolává

V okamžiku, kdy se Štíři ocitnou pod tlakem, mohou být přehnaně majetničtí, žárliví i pomstychtiví. Zajímavé je, že krizové situace v podstatě milují, mohou si na nich dokonce vytvořit i závislost, takže je často svým chováním vyvolávají. Tito jedinci dokážou z čistého nebe a v jediném okamžiku rozpoutat hotové peklo. Mají sklony slepě milovat či nenávidět.

 • Pozitivně: Není houževnatějšího, schopnějšího ani bojovnějšího jedince. Štír je v pozitivním smyslu ostatním vzorem a vůdcem v krizových situacích.
 • Osobnosti: Lev Davidovič Trockij, Robert F. Kennedy

Střelec vše lakuje na růžovo, předává však víru ve šťastné konce

Střelci mají sklon věřit nejlepší možné variantě a ve svých plánech přehlížet zjevné nedostatky, které se pojí se zvykem přeceňovat sebe i ostatní. Ve stresu mohou být ledabylí, bezstarostní a někdy příliš liberální. Pod tlakem věří, že všude jinde je lépe než zrovna tady a teď, což někdy u nich může vést až k věčnému životnímu putování a hledání. Někteří budou mít problém udržet na uzdě své emoce, jiní budou náchylní žít na emocionální horské dráze.

 • Pozitivně: Dokážou ostatním předat velkou radost z výkonu a pohybu. Umějí druhé inspirovat a motivovat. Dodávají jim víru a naději.
 • Osobnosti: Winston Churchill, Josif V. Stalin, Klement Gottwald

Kozoroh věří jen v černé scénáře, ale dokáže z nich vyváznout

Ve stresu není zarputilejšího, pesimističtějšího či více nekompromisního tvora na zemi než Kozoroha. Negativní přístup a škarohlídství je pro něj v těchto situacích typické. V jeho očích všechno musí dopadnout blbě, ze všech špatných scénářů věří v ty nejčernější. Opatrnost v emocionálních záležitostech může vyústit v osamělost, případně v život, ve kterém je příliš oddaný práci a dřině. Pod tlakem se vždy zapře, usilovně pracuje a nehne se z místa.

 • Pozitivně: S naprostou samozřejmostí přejímá odpovědnost za druhé a nedopřeje si klidu, dokud není započatý záměr dokončen.
 • Osobnosti: Hermann Göring, Mao Ce-tung, Martin Luther King, císařovna Sissi

Vodnář jedná bez soucitu, ale umí vybojovat svobodu a nezávislost

Pod tlakem mají Vodnáři tendenci se proměnit v „dobře promazané stroje“. Netečnost, odměřenost, oddělenost od svých pocitů i emocí druhých jsou v jejich obranných strategiích typické. Také nemilosrdnost, neschopnost se napojit na citové zdroje, uplatnit soucit a empatii. Slouží velké myšlence a jsou ochotní za ni pomyslně položit život. Mívají potíže se zařazením do davu či s podřízenou rolí.

 • Pozitivně: Vodnáři umějí osvobodit sebe i druhé od všech omezení a zábran. Nevšední pozdvihnout nad všední, jedinečnost nad masy.
 • Osobnosti: Ronald Reagan, Božena Němcová

Ryby utíkají do role oběti, ale jejich cit pro souvislosti je vyvede z krize

Pod tlakem Ryby reagují roztěkaně, rozpačitě i dezorientovaně. Běžná je jejich tendence utíkat a občas i sklony hledat útěchu v alkoholu nebo drogách, stejně jako situace, v nichž tuto útěchu hledají jejich partneři. Ryby totiž působí jako médium a velmi často si do života přitahují problematické typy lidí. Běžnou obrannou strategií Ryb je lenost, nečinnost a sklon se nechat vláčet událostmi. Rychle a rády se přehrávají do role věčné oběti.

 • Pozitivně: Jemný cit pro souvislosti, jež Ryby dovedou s jistotou vytušit, je jejich velkou zbraní v krizových situacích. Vždy dokážou vymyslet něco silně inspirujícího a kreativního.
 • Osobnosti: George Washington, Tomáš Garrigue Masaryk, Josef II., Michail Gorbačov, Steve Jobs, Neville Chamberlain

Jaké máte nejlepší i nejhorší vlastnosti?

Zdroj: Autorský článek a Tompkinsová, S.: Velká kniha astrologie, Grada 2011

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email