Odpověď společnosti PETROM STAVBY, a.s.

Na základě právního zastoupení společnosti PETROM STAVBY, a.s., dožadující reakce na článek „Zakázky u Kamencového jezera za více než 100 miliónů hlídá Dinda z Nového Severu“, který ilustruje poměry zadávání veřejných zakázek v Chomutově se redakce v zájmu objektivity a naplnění litery zákona rozhodla zveřejnit celý text, aby veřejnost mohla posoudit validitu poskytovaných informací a požadavků právní cestou.


Začátek textu

Na straně 11 čísla 8 (únor 2023) periodika CHOMUTOVKY byl dne 17. 2. 2023 publikován článek s názvem „Zakázky u Kamencového jezera za více než 100 miliónů hlídá Dinda z Nového Severu“, který byl zároveň zveřejněn dne 24. 2. 2023 na webových stránkách chomutovky.cz. Uvedený článek obsahuje nepravdivá, neúplná a zkreslená tvrzení, která se dotýkají dobré pověsti společnosti PETROM STAVBY, a.s., IČO: 267 69 611, se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice, kdy autor článku se pokouší navozovat dojem, že společnost PETROM STAVBY, a.s. byla u veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“ zadané Statutárním městem Chomutov, vybrána s nejvýhodnější nabídkou na základě nekalých praktik, které by byly v rozporu se zákonem a dobrými mravy, a to v důsledku domyšlených a nepravdivých propojeních s politiky
působícími ve vedení Statutárního města Chomutov. Společnost PETROM STAVBY, a.s. předně uvádí, že účastníkem zadávacího řízení a zhotovitelem předmětné veřejné zakázky
je společnost Kamencové jezero – Přemyslova, přičemž společnost PETROM STAVBY, a.s. je správcem uvedené společnosti a hlavním, avšak nikoliv jediným zhotovitelem.

Společnost PETROM STAVBY, a.s. je, stejně jako ostatní soutěžitelé uvedené veřejné zakázky, regionální stavební firmou působící na trhu od roku 2003, která se pravidelně zúčastňuje veřejných zakázek a je tedy zcela logické, že se uchází i o veřejné zakázky vyhlášené Statutárním městem Chomutov či jinými regionálními zadavateli, jako například v článku též zmiňovanou společností CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. Internetový server hlidacstatu.cz je soukromým subjektem, zveřejňované údaje nepodléhají žádné kontrole ani zákonné úpravě, zveřejňované údaje tak nejsou nikterak relevantní a dokonce ani sdělované informace nejsou v souladu s právními předpisy. Společnost PETROM STAVBY, a.s. je na tomto serveru označena nízkými a středními riziky, která jsou srovnatelná s riziky, jenž hlidacstatu.cz generuje u ostatních soutěžitelů předmětné veřejné zakázky. Sám Hlídač státu k těmto rizikům a hodnocením uvádí, že „Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.“ Společnost PETROM STAVBY, a.s. nikdy nebyla sponzorem žádné politické strany a nikdy vůči ní nebylo vedeno insolvenční řízení. Veškerá v článku uváděná rizika existují podle serveru
hlidacstatu.cz i u dalších ze soutěžitelů uvedené veřejné zakázky, což však autor článku nezmiňuje a uvádí další ze soutěžitelů jako „ostřílené regionální firmy“, které nepochopitelně porazila společnost PETROM STAVBY a.s., ačkoliv tato společnost je též regionální firmou a jako zhotovitel realizovala či se zúčastnila realizace většího poštu úspěšných veřejných zakázek než někteří z dalších soutěžitelů. Společnost PETROM STAVBY a.s. se v zadávacím řízení o v článku rozebírané veřejné zakázce umístila 1. v pořadí s nabídkou nejvýhodnější ceny. Z tohoto důvodu je zcela zjevně vyloučeno jakékoliv nekalé a protiprávní ujednání s jinými soutěžiteli, zejména pak se společností RRR spol. s.r.o., které může v čtenářích evokovat sdělení autora článku o tom, že se společnost RRR spol. s.r.o má ne náhodou realizace předmětné veřejné zakázky účastnit jako subdodavatel.

konec textu


Komentář redakce serveru chomutovky.cz

Redakce:

– nesouhlasí s terminologií o nepravdivých informacích
– připouští a omlouvá se za pochybení při označení firmy a jejího regionálním statutu
– zejména upozorňuje na okolnost, kterou zadavatel umožnil další rozdělování veřejných peněz z kapes občanů města Chomutov formou subdodávek, které už nepodléhají veřejné kontrole
– primárně informuje veřejnost o tom, jaké společnosti získávají zakázky z veřejných rozpočtů
– trvá na neodbornosti politiků, kteří mají oprávnění hodnotit plnění zakázky a navyšovat její cenu
– otevřeně pracuje s informacemi ze serveru hlidacstatu.cz a plně důvěřuje zveřejněnému obsahu
– upozorňuje na povinnost zveřejňování smluv u soukromých společností, které konzumují veřejné peníze a právo z nich čerpat


veřejný zdroj:

 

Pro hledaný výraz PETROM STAVBY jsme našli 673 výsledků.

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč

Data jsou poskytnuta k 13.3.2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *