Jirkovský dům u radnice soutěží o titul Stavba roku 2022

Jirkov – Dům č.p. 1561, který se nachází na náměstí Edvarda Beneše v Jirkově, soutěží o titul Stavba roku 2022. Kompletní rekonstrukce původního domu je ambiciózním projektem mladých architektů.

Realizace projektu rekonstrukce domu č.p. 1561 je příkladem veřejného projektu, který prošel postupným vývojem, kdy se na základě kritické analýzy původního zadání dospělo k původně nezamýšlenému výsledku kompletní přestavby původního domu.

Ačkoli se fakticky nemění umístění a ani půdorysná hmota domu, získává po přestavbě dům zcela nové vazby na okolí. Směrem do náměstí se otevírá vstupy hned 4 nebytových provozů (banka, kadeřnictví, realitní kancelář a pivnice s předzahrádkou pod nově navrženou pergolou) i průchozí vstupní halou, jež zpřístupňuje jako jakýsi poloveřejný prostor veřejné wc a umožňuje přístup k bytům – společně s novým jednoramenným schodištěm zajišťuje kompletní bezbariérovost všech prostorů i vnitřní prosklený výtah.

Směrem do ulice Alešova, jež je paralelní se spodní hranou náměstí se pak dům otevírá novým vstupem přístupným schodišti a rampou, jež je realizována na novém chodníčku podél fasády do této ulice.

Dopravní řešení včetně parkingu ze strany Alešovy ulice je pak v podstatě zachováno, podařilo se ale eliminovat zásobování z boku budovy k tomu vyhrazenou rampou, nově se zásobování pivnice provádí ze strany Alešovy ulice po nové bezbariérové rampě umístěné v rámci chodníčku podél fasády.

Architektura domu tedy vychází ze záměru čitelného rozčlenění původní hmoty na 2 základní dvoupodlažní pevné hmoty zastřešené sedlovými střechami s výraznými štíty. Hřebeny, střecha a štíty jsou vzájemně o 90° otočené a jsou spojené dvoupodlažním lehčím proskleným krčkem komunikační haly. Měřítko fasád je záměrně ovlivněno velkými okny stejných formátů uspořádanými do pravidelného rastru po obvodu pláště. Formát oken svou velikostí spojuje jak byty tak nebytové prostory a jasné členění s rozevřenými špaletami opět odkazuje k tradiční architektuře ovšem se současným výrazem.

Zámečnické prvky jsou opět spíše tradičně jednoduché, ale na fasádě dostatečně subtilní. Společně s prvky exteriérových žaluzií a slunolamů či pergolou pak proti spíše robustnímu plášti představují tyto zámečnické konstrukce určité zjemnění a kontrast. Dispoziční uspořádání pak respektuje logiku dvou oddělených hmot spojených středním komunikačním prvkem krčku.

Materiálové řešení je prosté – výrazné plochy střech jsou kryty falcovanou krytinou bez přesahů se zaatikovými žlaby, fasáda je omítnuta jemnozrnnou broušenou omítkou, která je zatažena i na sešikmená ostění oken. Okna a dveře jsou s hliníkovými rámy v antracitovém provedení stejně jako zámečnické prvky žaluzií, slunolamů a zábradlí z ocelové pásoviny. Fasáda prosklené střední komunikační haly je tvořena proskleným lehkým obvodovým pláštěm se z vnějšku kotvenými slunolamy.

STAVBA ROKU

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *