Senátor Rabas v anketě občanů propadl

Nebude dlouho trvat a krátce po volbách do Evropského parlamentu budou volby do Senátu. Občany Chomutovska zastupuje senátor Rabas, který před koncem svého mandátu musí složit účty o tom, jak splnil sliby, které před volbami dal. Politický marketing může do senátorského křesla dostat jak poctivé politiky, kteří plni závazky, ale také takové, co si kampaň nastavili jen na výsledek, bez ohledu na to, zdali to, co slibují je skutečně realizovatelné a není to od samého počátku jen marketingová předvolební lež pod názvem „kampaň“.

Na serveru mediakv.cz jsme požádali o spuštění ankety s otázkou, která ilustruje poptávku občanů.

Splnil politik Rabas očekávání voličů, kteří mu dali důvěru a poslali ho do Senátu?

Chomutovský senátor Přemysl Rabas měl mimo jiné předvolební sliby, které dal veřejně občanům :
  1. Zlepšit kvalitu života na sídlištích
  2. Zvýšit ekonomickou soběstačnost regionu a zlepšit tvář Chomutovska
  3. Pracovat na ochraně a rozvoji demokracie

Na to, jak senátor Rabas naplnil své sliby, které dal občanům před volbami byla uspořádána anketa, která trvala několik měsíců.

Jak vyplývá z aktuální ankety serveru MEDIA KV, tak podle respondentů senátor Rabas splnil své sliby se ziskem 19 %, nesplnil sliby se ziskem 81%.

“Senátor Rabas NESPLNIL své sliby”

  • Výše uvedený průzkum společnosti VIAIN byl proveden v měsících  Veřejná anketa otevřena od 22.11.2023 do 11.4.2024, kde hlasovalo  počtu 1.615 unikátních hlasovatelů, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR. Požadovaný počet hlasů pro dokončení ankety byl stanoven na 1500 hlasů, což bylo splněno a nezměnilo volební trend  po překonání 115 hlasů nad stanovený limit.
  • Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí + -1,5%.
  • Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou .
  • Průzkum nebyl proveden na základě nestranických preferencí, vychází pouze z hlasů 100 % respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých občanů.
  • Veškeré uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

zdroj : ANKETY – MEDIA KV


Rabas propad i v další anketě:

CO UDĚLAL / NEUDĚLAL PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?

číst více zde…

OTÁZKY ODPOVĚDI
Podpořil realizaci těchto principů ve správě vody? NE
     1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. NE
     2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. NE
     3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. NE
     4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. NE
     5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. NE
     6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. NE
     7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. NE
     8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) NE
     9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. NE
     10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. NE

číst více zde…

zdroj:https://pravdaovode.cz/

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email