V Jirkově si můžete adoptovat si píšťalu a přispět na záchranu varhan

Varhany v děkanském kostele sv. Jiljí v Jirkově nutně potřebují revizi a opravu. Její cena se pohybuje v řádu miliónů korun. Zdejší farnost se snaží získat co největší část těchto prostředků z příspěvků farníků, přátel a příznivců. S prosbou o pomoc se nyní obrací i na veřejnost.

 

„S ohledem na celkové předpokládané náklady je jisté, že shromažďování takovéto sumy bude trvat delší čas. Proto žádáme o pomoc také širokou veřejnost,“ vysvětluje člen ekonomické rady farnosti Dalibor Slovák.

Řekněte nám něco o jirkovských varhanách a o tom, proč jste se pustili do jejich opravy…
Náš kostel v Jirkově své varhany vždy měl. Ty nynější pocházejí z roku 1910 a jsou od pražského varhanáře Heinricha Schiffnera, který je vložil do varhanní skříně po předchozím nástroji. Varhany jsou velmi komplexní nástroj, ty naše mohou přepínat mezi 15 rejstříky a jejich zvuk vytváří celkem 708 píšťal. Obvykle doprovází zpěv při bohoslužbách, ale když se naskytne příležitost a například při koncertě na ně nějaký odborník zahraje opravdu naplno, potom varhany naplní celý chrámový prostor. Člověku z toho jde mráz po zádech. Bohužel za těch více než sto let nebyly varhany výrazněji renovovány, pouze občas probíhaly drobnější opravy a čištění, takže mnoha součástkám už končí životnost a postupně je to čím dál víc slyšet.

Kdy vlastně vznikl plán na opravu varhan?
Poprvé se jejich oprava začala plánovat už asi před šesti lety. Odhadovalo se, že by mohla stát kolem 1 miliónu korun, takže ve farnosti se začaly postupně sbírat peníze na tento účel. Loni jsme dosáhli částky půl milionu, jenomže náklady mezitím velmi vzrostly – jednak kvůli velké inflaci a dále se na základě zpracovaných restaurátorských záměrů ukázalo, že bude nutná generální oprava. Nemáme zatím vybraného dodavatele, a tak neznáme výslednou cenu. Ale pokud bychom chtěli varhany opravit tak, aby sloužily dalších 50-70 let, kdybychom chtěli renovovat varhanní skříň a též upravit i okolí (třeba úpravu kůru, padající omítku nad varhanami), dostaneme se na cenu několika miliónů korun.

Jak chcete tuto částku získat? Tímto tempem byste peníze shromažďovali ještě řadu let…
Jestliže se má zabránit výraznějšímu chátrání a tím i růstu nákladů, je potřeba sehnat peníze dříve. Zároveň se teď akutně chystá obnova fasády kostela a kamenných prvků, takže veškeré prostředky včetně možných dotací směrujeme sem. U varhan nás proto napadlo s žádostí o příspěvek oslovit veřejnost způsobem, který lidé možná znají například ze svatovítské katedrály – jedná se o adopci píšťal.

Jak taková adopce píšťaly probíhá? Člověk zaplatí opravu jedné konkrétní píšťaly?
To ne, jedná se o symbolickou adopci, její „rodič“ přispěje na opravu varhan částkou, která odpovídá významnosti nebo velikosti píšťaly. Trochu paradoxem je, že pro laika nejviditelnější části, tedy píšťaly a hrací stůl, jsou v poměrně dobrém stavu, ale postupně selhává vše mezi tím – vzdušnice, relé, měchy, různé kožené a plstěné části. Každá píšťala má svůj jedinečný zvuk a tento zvuk tak může dárci připomínat jeho dobrý skutek.

A dostane dárce i nějakou upomínku, třeba certifikát?
Podle výše příspěvku dárce obdrží dárkový certifikát, keramickou nebo kovovou píšťalku, komentovanou prohlídku kostela, vstupenky na benefiční koncerty a podobně.

Pojďme si tedy říci, jak takovou adopci lze provést…
Nejjednodušším způsobem je navštívit webové stránky https://www.jirkovskevarhany.cz/. Lze si zvolit rejstřík a tón píšťaly (ceny jednotlivých píšťal se pohybují od 500 korun až po 20 tisíc korun a je zde i podrobně popsáno, co dárce dostane za odměnu). Po vyplnění kontaktních údajů přijdou zájemci na e-mail platební údaje a po zaplacení už bude oficiálním „rodičem“. Jeho jméno se objeví na transparentním účtu, který jsme zřídili v rámci veřejné sbírky, na niž dohlíží krajský úřad. V případě souhlasu bude „rodič“ zapsán do seznamu dárců na zmíněných webových stránkách a později na oficiálním poděkování, které bude po ukončení sbírky vystaveno u vstupu do kostela.

Jsou i jiné možnosti, jak přispět k obnově varhan?
Na transparentní účet lze poslat jakoukoli částku i bez adopce, pro menší částky je na webových stránkách vytvořen i QR kód. V kostele je vystavena sbírková kasička, určená především pro benefiční akce – budeme tedy rádi za účast na těchto akcích. Zatím ale teprve začínáme plánovat podzimní koncert. Podpoříte nás také tím, když se o obnově varhan zmíníte na sociálních sítích nebo mezi svými známými. Chtěli bychom také navázat kontakt s potomky odsunutých Němců; nejen kvůli možnosti finanční podpory, ale též pro udržení určité historické paměti tohoto kraje. Takže hledáme člověka, který by se domluvil německy a třeba měl i chuť ponořit se trochu do historie. Pokud by chtěl kdokoli pomoci, může se ozvat na kontakty zveřejněné na webových stránkách.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email