V Jirkově politici hledají milióny ze společnosti, kterou vedl bývalý starosta Štejnar

Je to už možná více než deset let od doby, kdy se jirkovští politici rozhodli, že budou transformovat obchodní společnost, která se starala o městský majetek.

Osobou, která figuruje v celém případu je bývalý starosta, který byl v rozhodném období jako politik, také v pozici jednatele společnosti, kde účetně  není dohledáno mnoho milionů veřejných peněz, které do současné doby úředníci nemohli dohledat.

Zdali se jedná o to, že nebylo řádně vedeno účetnictví, což by vylo porušení zákona a nebylo řádně vypořádáno právní nástupnictví, nebo se jedná o trestně právní věc, kterou si převezmou orgány činné v trestním řízení se stále neví. Na jednání zastupitelstva se po otevření skříně ze starým kostlivcem dospělo k tomu, že zastupitelé odsouhlasili požadavek na provedení auditu, který by měl odpovědět, jak to ve skutečnosti při likvidaci jedné firmy a přechodu majetku na druhou vlastně bylo.

Rozdíly, které nelze dohledat úředníky Jirkova v rámci závazků a pohledávek se pohybují v řádech desítek miliónů, takže se nejedná zdaleka o drobné.

„Už v době, kdy jsem byl před řadou let opozičním zastupitelem jsem oficiálně na jednání zastupitelstva požadoval po převodu majetku, aby byl proveden audit hospodaření, ale tehdejší koaliční většina to nepodpořila. Dokonce se zjistilo, že v městské společnosti se řadu let nedělala inventura,“ uvedl současný místostarosta Šebek.

Dalším oříškem, který bude muset auditor řešit je skutečnost, která překvapila nové zastupitele spočívající v tom, že jak zanikající veřejná společnost, tak nástupnická souběžně fungovaly dva roky a teprve následně byla správa a hospodaření s městským majetkem zcela převedena na novou městskou firmu.

K celé záležitosti se vyjádřil také současný předseda kontrolního výboru města Patrik Macák (SPD a PRO).

„Podle aktuálních informací, které jsme obdrželi nelze zcela jednoznačně určit ani to, jak se s celou záležitostí řadu let vypořádával městský úřad. Proto požádám Finanční výbor, aby zastupitelům města zajistil bližší informace. Není na místě dělat ukvapené závěry, ale na každý pád teprve po výsledcích auditu, který odsouhlasilo zastupitelstvo bude snad o celé nepříjemnosti známo, jaké povinnosti a kým byly porušeny, jaká budou nápravná opatření, nebo do jaké míry bude vyvozena další odpovědnost vůči osobám, které v danou chvíli působily orgánech společností, “ uvedl Patrik Macák.

V rozhodné době na radnici vládli politici, kteří byli zvoleni ustavujícím zastupitelstvem dne 26.1.2011.

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jirkov

5/1/ZM/2011 – Volba starosty města Jirkova
Zastupitelstvo města-volí
starostu města Jirkova – pana Bc. Radka Štejnara 

6/1/ZM/2011 – Volba místostarosty města Jirkova
Zastupitelstvo města-volí
místostarostu města Jirkova – pana Stanislava Moutelíka 

7/1/ZM/2011 – Volba ostatních členů Rady města Jirkova
Zastupitelstvo města-volí
další členy rady města Jirkova v tomto složení:
Ing. Libor Zamazal
MVDr. Pavel Klier
p. Jiří Tláskal
p. Libor Duchoň
p. Michal Šáda

 

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email