Chomutovští politici administraci zakázky za 140 miliónů svěřili soukromníkům

Je primátor města Hrabáč, který je doktorem práv takovým odborníkem, že musí  rutinní výběrová řízení, která běžně dělají obce, zadat soukromé firmě?

Zakázku za 140 miliónů chomutovští politici svěřili advokátům působícím v soukromé firmě. Je správa, údržba a opravy městského majetku právním oříškem, na který  nestačí armáda chomutovských úředníků mnohdy s certifikovanou specializací přímo na Zákon o veřejných zakázkách?

Jsou nekompetentní právníci města?

Po několika létech je venku zakázka, která před několika roky sice skončila, ale chomutovští politici se rozhodli ji opakovaně bez vypsání transparentního výběrového řízení prodlužovat. Bez veřejné soutěže nejde do nekonečna rozdávat stovky miliónů, které netečou z kapes politiků, ale občanů Chomutova.  

V roce 2018 bylo  vypsáno krátce před volbami diskriminační výběrové řízení pro uchazeče QUARK, tak zvaně na míru, které ÚOHOS místním politikům zrušil. Politici QUARKU ale dalších pět let vypršelou smlouvu bez právního důvodu prodlužovali až do roku 20023, kdy městem stoprocentně vlastněná Chomutovská Bytová, a.s. a řízená opět stejnými politiky vypisuje se zpožděním několika let nové výběrové řízení, prostřednictvím  soukromé právní společnosti s.r.o. z Prahy. Přítom v radě města Chomutova sedí hned dva právníci.

O překrucování zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo jeho obcházení by mohli dalekosáhle vést spory právní kanceláře, ale jisté je to, že před několika roky, když zakázka skončila, tak politici nové výběrové řízení nevypsali a zakázku několik let bez výběrového řízení bezdůvodně protahovali. Tak zvaně z ruky rovnou původnímu výherci (QUARK) , rozdávali zakázky na základě dávno vypršelé smlouvy soukromé firmě, která do té doby zakázku plnila, ale už dávno po platnosti smlouvy. O tom, zda-li se jedná o nemravné chování, porušení zákona nebo dokonce o závažné jednání hraničící s trestně právní odpovědností musí rozhodovat orgány státní moci, které jsou z úřední povinnosti povinné konat. Ale jisté je to, že za oblast majetku občanů Chomutova odpovídá primátor Marek Hrabáč (ANO), který si jako právník musí své počínání obhájit, nejen před orgány státu, ale v konečném důsledku i před občany města, kteří mu dali svou důvěru ve volbách. Asi nejproblematičtější je fakt, že v soukromé firmě, která je doslova přisátá na veřejné peníze sedí opět politici, nebo lidé na ně navázaní.

Předmětem plnění veřejné zakázky, která je opředena mnoha otazníky je správa, údržba a oprava bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor ve vlastnictví nebo správě zadavatele, kterým je prostřednictvím obchodní společnosti město Chomutov.

Nejen, že důvěru vypsat výběrové řízení nedostala armáda úředníků s dobrou místní i věcnou  znalostí, kterou politici disponují a občané si platí zdaní, mimo jiné i pro zadávání veřejných zakázek, ale o celou zakázku, kde se točí desítky miliónů se začala starat soukromá společnost s ručením omezeným, DPPartners advokátní kancelář, s.r.o., které  zakázku svěřila CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s., opět pod vedením primátora a právníka Hrabáče v jedné osobě.

Hrabáč jako primátor odpovídá za správu majetku města a zároveň je ve statutárním orgánu CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. a odpovídá za výběr advokátní kanceláře, která bude administrovat celou zakázku pro město Chomutov samozřejmě, že za další veřejné peníze.

O tom, proč takové komplikované zadání politik Hrabáč vymyslel společně s dalšími politickými činovníky je zřejmě zbytečné diskutovat, protože primátor Hrabáč na dotazy redakce vůbec neodpovídá. Třeba se časem najde někdo, komu se politik se svými zajímavými postupy bude vyjadřovat, ale média, která by informovala občany to nejspíš nebudou.  Když zákázku opět vyhraje politiky oblíbený QUARK , nebo lidé, kteří jsou s QUARKEM propojeni, tak nebude pochyb, že další Hrabáčova náhoda, není zcela náhodná, ale může být pečlivě zosnovaným příběhem s předem určeným výsledkem.

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. byla původně městem Chomutov zřízena za účelem správy Městského majetku a podle toho byla vybavena veškerými kompetencemi. Dnes  městská společnost slouží pouze jako prostředník mezi městem a soukromými firmami, přes kterou jen protékají stovky miliónů z veřejných peněz k soukromým firmám, často za podivných okolností a opakováním zakázek, ke kterým byla původně zřízena. Společnost města je dnes evidentně  prázdnou skořápkou, které svou původní funkci už delší dobu zdaleka neplní. Jedinou změnou oproti městu je fakt, že v této společnosti politici rozhodují za zavřenými dveřmi, kam zastupitelé a občané nemají přístup a vše se odehrává za zavřenými dveřmi s nimimální veřejnou kontrolou. Stejně tak byla vybrána i soukromá kancelář z Prahy.

Ze serveru hlidacstatu.cz bylo zjištěno, 202 výsledků, evidujících smlouvy za celkovou cena 726 miliónů korun u CHOMUTOVSKÉ  a.s..

Zajímavý exces, který může vnímavý občan postřehnout je fakt, že propojení CHOMUTOVSKÉ  BYTOVÉ a.s  placené z veřejných peněz občanů Chomutova se soukromou společností QARK s.r.o došlo tak daleko, že webové stránky, které jsou placené z veřejných peněz užívá soukromá firma k předmětu svého podnikání s přímým kontaktem na své zaměstnance.

Další Chomutovská náhoda bude nejspíš  i další firma, která je podobného jména jako QARK s.r.o. Jedná se o firmu QARK a.s.. Tyto dvě firmy mají také stejné vlastníky a opět náhodou se jedná o osoby přímo, či nepřímo napojené na chomutovské koaliční politiky a úplně náhodou jsou firmy napojeny opět na veřejné peníze z rozpočtu města Chomutov.

Advokátní kancelář vede „užší řízení zahájené předběžným oznámením“, kde se musí všichni zájemci předběžně přihlásit. Pokud tak neučiní, tak účastník, který nevyjádří svůj předběžný zájem v poskytnuté lhůtě, nebude vyzván zadavatelem k podání žádosti o účast a nebude tak moci podat žádost o účast a účastnit se dále zadávacího řízení.

Jinými slovy se dá říct, že chomutovští politici chtějí předem vědět, kdo se do výběrového řízení chce přihlásit, ale proč je to tak důležité si každý jistě domyslí.

Ovlivňování veřejných zakázek advokáty a právníky už bylo soudy v minulosti řešeno orgány státní moci. Tento případ má velice podobný příběh a je zde od prvopočátku mnoho indicií, které ukazují ve vší nahotě, jak se primátor Hrabáč stará jako „správný hospodář“ o majetek, který mu nepatří a nikdy nepatřil.


Proč a na základě čeho se správou majetku města zabývá soukromá společnost s ručením omezeným z Prahy?

Proč společnost města neplní původní účel, za kterým byla zastupitelstvem města zřízena?

Proč politik Hrabáč vystupuje jako odpovědný politik, který posílá veřejné peníze do městské firmy, kde zároveň působí jako příjemce veřejných peněz a správce, který tyto peníze dál rozděluje na soukromé firmy, které jsou konečnými příjemci?

Proč politici dlouhé roky nevypsali výběrově řízení, které skončilo?

Proč politici na místo transparentního výběrového řízení prodloužili firmě QARK s.r.o. smlouvu o vlastní vůli?

Primátor Hrabáč mlčí, neodpovídá a ani neobhajuje to neobhajitelné. Možná když se veřejně na zastupitelstvu objeví tyto otázky a jejich odpovědi, tak bude vše vysvětleno a nebude nejmenších pochyb o tom, že primátor Hrabáč svou „poctivou prací“ dělá to nejlepší pro občany Chomutova pod heslem : „Česko pro tebe všecko“.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email