Rekordní dotace do kultury pokračují i letos

Ústecký kraj spravuje tři zásadní kulturní dotační tituly, z kterých podporuje nejen ob-novu a záchranu kulturních památek a architektury, ale také kulturní činnost v regionu. V letošním roce rozdělí mezi žadatele téměř 75 milionů korun. Po loňském roce tak kraj pokračuje ve významné finanční podpoře kultury a památek.

 
„V minulém roce jsme významně navýšili až na 60 milionů dotační titul na záchranu kulturních památek. Letos v této podpoře pokračujeme. Jedná se o nebývalé částky, které jsou v regionu a ve stavu našich památek opravdu vidět. Nejen že tím pomáháme zachránit kulturní dědictví, zároveň podporujeme vizuální stránku naší krajiny a v neposlední řadě posilujeme cestovní ruch, protože tyto historické zajímavosti přitahují návštěvníky a tím se zvyšuje uplatnění místních podnikatelů,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Jiří Řehák.

 

Z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje jdou prostředky na zachování kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje,

které je prohlášeno za kulturní památku. Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky. Podporovanými aktivitami jsou např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové

architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku.

Do program bylo podáno 135 žádostí s celkovým požadovaným finančním objemem cca 110 700 000 Kč. Rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodnou o poskytnutí dotací v celkové výší 61 553 700 Kč 81 projektům

 

Na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury slouží Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje. Za drobné památky a architekturu se považuje drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby (např. holubníky, sušárny, viniční domky apod.) s historickou

Podstatou a památky místního významu. Drobné památky a architektura jsou významnou součástí kulturní krajiny a mají svou nezaměnitelnou historickou a společenskou hodnotu pro obyvatele Ústeckého kraje. Z celkových 13 podaných projektů za 1 666 984 Kč rozhodla Rada Ústeckého kraje o přidělení dotací ve výši 1 124 520 Kč 10 projektům.

 

Program podpory regionální kulturní činnosti byl letos navýšen o 2 miliony korun na celkových 12 080 000 Kč. Na krajském úřadě se shromáždilo 150 projektů z celkovou požadovanou částkou přes 19 milionů korun. Orgány kraje rozhodnou o dotaci pro 102 projektů. Program je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry a publikační činnost.

 

zdroj: kr-ustecky.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email