Poděkování občanům Jirkova za třídění elektroodpadu

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme k ochraně životního prostředí.

Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití. Jeho míra je velmi vysoká, dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 95 procent.

Jakým rozsahem město Jirkov přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů. Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, kolik jsme uspořili díky námi odevzdaných elektrozařízení MWh elektřiny, litrů ropy, kubíků vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email