V Chomutově se opět slavil Den učitelů. Vybraní učitelé či pracovníci škol byli oceněni vedením města

Ve středu 27. března se v prostorách kostela svaté Kateřiny uskutečnil slavnostní Den učitelů. Základní, střední i mateřské školy z Chomutova a jeho nejbližšího okolí nominovaly své nejlepší pedagogy. Učitelé dostali plaketu Jana Ámose Komenského, pamětní list, květinu a dárek od města.
 
Akcí provázel moderátor Radek Jirgl. Součástí byla také vystoupení žáků oboru populárního zpěvu Ely Oher, Natálie Jarošové, Sofie Hertelové, také Denise Martince a Emy Ungrové ze Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově. Plakety oceněným pedagogům za vedení statutárního města Chomutova předával primátor města Chomutova JUDr. Marek Hrabáč spolu s náměstky Mgr. Milanem Märcem a JUDr. Milanem Petrilákem.

Slavnostního slova se ujal první náměstek primátora Milan Märc. „Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal v těchto krásných prostorách jednoho z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Celosvětový den učitelů si připomínáme sice v říjnu, ale pro nás je dnešní Škaredá středa připomínkou 28. března, dne narození Jana Amose Komenského, dne, kdy děkujeme všem učitelům, pedagogům, vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům, zkrátka všem, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově našich dalších generací.“

 

 • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 – Mgr. Dagmar Merglová
 • Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 – Bertha Condori Ramos de Maják
 • Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 – Mgr. Ivana Lhotáková
 • Základní škola Chomutov, Písečná 5144 – Mgr. Alice Korábová
 • Základní škola Chomutov, Hornická 4387 – Mgr. Jiří Hlava
 • Základní škola Chomutov, Školní 1480 – Mgr. Zuzana Fučíková
 • Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 – Mgr. Ivana Poláková
 • Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 – Mgr. Ivana Kopecká
 • Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728 – příspěvková organizace, Blanka Benešová
 • Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881 – příspěvková organizace, Iveta Nováková
 • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace – Mgr. Hana Vitešníková, Jiřina Slabyhoudová
 • Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov – Věra Delinová
 • Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace – Ing. Jindřich Pražák
 • Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace – RNDr. Lenka Hráčková
 • Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace – PhDr. Marie Knížová, Ing. Jaroslava Peštuková
 • Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace – Ing. Daniela Reinerová
 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace –  Mgr. Lucie Melicharová, Ing. Věra Pelešková
 • ZŠ a MŠ Duhová cesta, s.r.o. –  Olga Kováčová
 • Základní škola Údlice – Mgr. Jiří Beneš
 • ZŠ a MŠ Strupčice – Mgr. Iva Dvořáková

zdroj: mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email