Odešel emeritní primář neurologického oddělení chomutovské nemocnice

Chomutov – Ars longa, vita brevis. Tato odvěká pravda se bohužel naplnila úmrtím MUDr. Milana Hoška. Dne 11. 3. 2024 nás navždy opustil velký přítel, báječný kolega, skvělý lékař a uznávaný odborník. Od roku 1999 do roku 2010 byl primářem Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Primář MUDr. Milan Hošek, který se zasloužil o modernizaci neurologického oddělení, zemřel ve věku 76 let. Až do konce svého života byl mužem pevných postojů a zásad, ale také člověkem, který byl přátelský, který dodával sílu a dokázal nadchnout pro taje a úskalí neurologie. Potřeba přátelství, svobody rozhodování a odvaha čelit různým výzvám mu dodávala energii a určovala směr v soukromí i lékařské kariéře.

Byla to náhoda nebo osud, který jej v roce 1975 spojil s neurologickým oddělením chomutovské nemocnice? Po absolutoriu na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se jako správný patriot vrátil domů, aby rovnýma nohama skočil do klokotajících vod neurologického oddělení. Se svými kolegy a kolegyněmi byli pionýry neurologické péče na Chomutovsku, s nadšením zaváděli nové diagnostické a léčebné metody, které pomohly tisícům pacientů s neurologickými nemocemi. Stáli u zrodu jedné z prvních neurologických jednotek intenzivní péče (JIP), což znamenalo významný průlom v péči o pacienty s mozkovými mrtvicemi a dalšími závažnými nemocemi mozku. Už pod jeho primariátem oddělení získalo v roce 2008 národní akreditaci nejvyššího stupně, kterou si udržuje dodnes. Vedle klinické práce se Milan Hošek podílel na rozvoji neurologie také jako člen výboru České neurologické společnosti a akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Milan Hošek se vydával na klikaté cesty medicíny a vždy směřoval vpřed, aby co nejlépe pomáhal svým pacientům. Sám však kladl důraz na týmovou práci a lékařskou kolegialitu. Byl nejen výtečným odborníkem, ale také dobrým učitelem, který vychoval řadu lékařů a zajistil tak pokračování vysoce kvalitní neurologické péče. Platí pro něj více než pro jiné, že velikost člověka není podmíněna jen tím, jakých úspěchů dosáhl, ale také jak se chová a jedná, jak je uznáván a kolik respektu i pokory má vůči ostatním.

Kolektiv neurologického oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

foto: Krajská zdravotní

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email