Celníci zachytili nelegálně zaslané léky v poštovních zásilkách

Do České republiky čím dál častěji míří nelegálně zaslané léky a veterinární přípravky. Častý výskyt nezákonně dovezených medikamentů k nám putuje v poštovních zásilkách ze zemí mimo Evropskou unii. Informoval o tom Celní úřad Praha Ruzyně.

Celníci od začátku letošního roku evidují už více než 654 případů nelegálního dovozu léků. Celní úřad na záchytu neschválených medikamentů spolupracuje s Českou poštou, Státním úřadem pro kontrolu léčiv a Ústavem pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv.

Úřady dohlížejí i na dodržování podmínek při nařízeném zpětném vývozu zásilek. Vykonávají i dohled při nařízené likvidaci léků, které nemohou propustit do volného oběhu na území České republiky. V souvislosti s dovozem léků, léčivých přípravků a veterinárních přípravků upozorňuje Celní úřad Praha Ruzyně na zákonnou úpravu těchto dovozů.

Dovoz léčiv a léčivých přípravků do České republiky je upraven, kromě celních předpisů, také zákonem o léčivech. Léčiva se mohou dostat do dispozice pacienta pouze zákonem vymezenými formami „distribuce“, tedy výdejem, prodejem (avšak pouze v případě vyhrazených léčivých přípravků) a použitím v rámci poskytování zdravotních služeb. Výdej je pak možné uskutečnit „neosobním“ způsobem, prostřednictvím tzv. zásilkového výdeje.

„Takový výdej je však přípustný pouze od poskytovatele lékárenské péče, tedy lékárny a v případě zahraničního zásilkového výdeje pak pouze z členských států Evropské unie. S ohledem na obecný zákaz zásilkového výdeje ze třetích zemí, tak zvaných nečlenských států EU, je pak zřejmé, že pokud objednatel má v úmyslu léčivý přípravek dovážet do Evropské unie, musí být v postavení subjektu oprávněného takový dovoz uskutečnit,“ sdělil  Igor Lenský, tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně.

Takovým subjektem je pak podle současné právní úpravy pouze osoba, která je držitelem povolení k výrobě. Jinými slovy lze konstatovat, že dovoz léčiva do České republiky zásilkovým způsobem, z území mimo Evropskou unii, může uskutečnit pouze držitel povolení k výrobě. V případě výdeje léčiva konečnému spotřebiteli zásilkovým způsobem z území mimo Evropskou unii není vůbec možný. Seznam držitelů povolení k výrobě léčivých přípravků je zveřejněn SÚKL v Seznamu povolených výrobců léčivých přípravků a kontrolních laboratoří, uveřejněný na internetových stránkách SÚKL. Pokud dovozce není držitelem povolení k výrobě léčiva, není osobou, která je oprávněná uskutečnit dovoz léčivého přípravku a celní úřad tuto zásilku nepropustí do volného oběhu.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email