Česko musí zlepšit prevenci korupce ve státní správě, uvádí skupina Rady Evropy

Štrasburk (Francie) – Česká republika by měla přijmout rozhodná opatření k prevenci korupce mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci. Vyplývá to z hodnoticí zprávy protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Česko má podle ní sice pevný právní rámec pro boj s korupcí v souvislosti s nejvyššími výkonnými funkcemi, ale příliš málo se zaměřuje na poradenství a školení, stejně jako na dohled a prosazování protikorupčních pravidel.

Skupina, která v minulosti vydala sérii doporučení, jak by Česko mělo postupovat, a která zemi průběžně hodnotí, ve své nejnovější zprávě uvedla, že by mělo Česko lépe identifikovat a řešit rizika týkající se integrity osob ve vrcholných výkonných funkcích. Ve zprávě českým úřadům doporučila, aby tak činily například prostřednictvím analýz či jasných pravidel pro jmenování poradců ministrů.

Ve zprávě skupina poukazuje na to, že většina osob ve vrcholných výkonných funkcích nepodléhá etickým pravidlům ani poradenství v oblasti bezúhonnosti a že lobbování zůstává neregulované. Zdůrazňuje, že je potřeba zpřísnit pravidla pro přijímání darů a pozvánek, externí aktivity a omezení po skončení pracovního poměru.

Zpráva také zdůrazňuje, že poradci ministrů by měli podléhat požadavkům na zveřejňování informací o svém majetku, zájmech a činnostech. Prohlášení osob ve vrcholných výkonných funkcích by měla být snadno a včas zpřístupněna veřejnosti a měla by být ověřována nezávislým kontrolním mechanismem.

Pokud jde o policii, skupina GRECO doporučuje, aby české orgány přijaly opatření ke zvýšení zastoupení žen na všech úrovních, zejména na vedoucích pozicích. V průběhu kariéry policistů by se podle ní měly pravidelně provádět kontroly bezúhonnosti.

Zpráva také vyzývá k lepší regulaci sponzorských a jiných darů pro policii, aby se zvýšila transparentnost a zabránilo se střetu zájmů, a k doplnění etických norem o praktické pokyny a mechanismus důvěrného poradenství. Skupina GRECO se domnívá, že by měla být přijata odpovídající právní úprava omezení po skončení pracovního poměru. V neposlední řadě by měly být zveřejňovány stížnosti na policejní zaměstnance a opatření přijatá k jejich řešení.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi.

zdroj: ČTK

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email