V Klášterci nad Ohří třídí kuchyňský odpad již téměř 2 tisíce domácností.

Město rozjelo ojedinělý projekt sběru kuchyňského odpadu ve dvou fázích s cílem výrazně snížit objem směsného komunálního odpadu. Komplexním partnerem při proměně odpadového hospodářství města je společnost JRK.

Samotný odpad zkuchyně přináší peníze. Sváží se jednou týdně do bioplynové stanice Ahníkov, kde se promění na energii. Ta poté směřuje do distribuční soustavy, zatímco teplo se využívá pro spotřebu bioplynové stanice. Kromě toho, že biologicky rozložitelný odpad nabízí obrovský potenciál ke skvělému zužitkování v moderní kompostárně, město výhledově ušetří na poplatcích za skládkování.

„Věříme, že se nový přístup k třídění kuchyňských odpadů promítne do vyšší efektivity nakládání s odpady a zároveň díky tomu město vyjde vstříc náročným požadavkům nového zákona o odpadech. Předpokládáme totiž, že ve městě díky třídění zbytků z kuchyně klesne množství odpadů mířících na skládky,“ vysvětluje David Kodytek, místostarosta města.

Projekt podpořil Ústecký kraj (www.kr-ustecky.cz) v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, konkrétně z dotačního titulu č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Město by tak mělo obdržet dotaci až do výše 70 % na úhradu nákladů spojených s nákupem košíků, sáčků, tiskovin a dalších věcí.

zdroj/foto:klasterec.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email