Chomutov má již stanovené termíny zápisů do mateřských a základních škol pro rok 2024

Zápisy do chomutovských základních škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna. Zápisy do mateřských škol poté od 6. do 10. května letošního roku. Každá škola bude s dostatečným předstihem informovat o formě a postupu u jejich zápisu na svých webových stránkách.
„Zápis bude opět možno uskutečnit jak ve formě osobní účasti, tak i elektronicky. Je potřeba, aby rodiče sledovali internetové stránky daných mateřských a základní škol, jelikož každá škola bude s dostatečným předstihem informovat o formě a postupu u jejich zápisu,“ komentuje Martina Červená, vedoucí odboru školství.

Zápis do základních škol se týká dětí, které k 31. srpnu 2024 dovrší šestý rok věku, a dětí, jimž byl v minulém roce odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Uskuteční se ve středu 17. a čtvrtek 18. dubna. Do mateřských škol budou zapsány děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu a také které dovrší k 31. srpnu 2024 třetího roku věku od nejstarších. Zapsány mohou ale být také děti z jiného spádového obvodu dle věku, opět od nejstarších. Zde se zápisy budou konat ve dnech 6. až 10. května tohoto roku. Ukrajinské děti, jimž byla udělena dočasná ochrana na území města, se budou zapisovat ve stejném termínu spolu s ostatními dětmi.

Podrobnější informace o zápisech a jejich formě budou upřesněny, občané je naleznou s dostatečným předstihem na stránkách škol a též na webu města. Osoba doprovázející dítě k zápisu musí předložit u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte. Jedná se tedy o občanský průkaz či rodný list dítěte.

zdroj:mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email