Ústecký kraj rozvíjí inovace a technologie pro transformaci hospodářství

Inovace a technologie pro transformaci bylo nosným tématem 7. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje. O odborný program se v rámci celého dne pro více než stovku odborníků postaralo na 20 přednášejících.

Účastníky konference hned v úvodu pozdravila Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, která současně představila podporu aplikovaného výzkumu v České republice.

„V České republice je nezbytné posílit inovace založené na výzkumu a vývoji. Vedle přímé podpory výzkumu a vývoje je nutné více využívat i nepřímou podporu výzkumu, například daňových úlev. Velký potenciál je též v transferu, zhodnocování výsledků vědy a výzkumu, ale i v posílení vývoje klíčových technologií, jako jsou umělá inteligence, kvantum nebo polovodiče. Velký potenciál je i ve zvýšení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky,“ zmínila Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

V dopoledních blocích vystoupili se svými příspěvky zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, zástupci Ústeckého kraje, Technologické agentury ČR či Inovačního centra Ústeckého kraje i firem. Diskutovány byly dotační či podpůrné programy, připravované výzvy, ale i finanční nástroje pro podporu průmyslové transformace.  Účastníci konference byli seznámeni s novou verzí Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, jejími prioritními doménami, strategickými projekty a nástroji.

„Setkání, diskuse a aktivní řešení inovativních přístupů a nových technologií v rámci procesu transformace představují jedno ze základních regionálních témat, kterým je potřeba věnovat mimořádnou pozornost. Je přitom důležité v tomto kontextu poukázat na připravenost regionu reagovat na nové výzvy. Zároveň podporujme možnost seznámit se s novými poznatky v oblasti konceptu RIS3.  Nebojíme se měnit své zažité a mnohdy překonané přístupy,“ zmínila Iva Dvořáková, radní pro podporu podnikání, inovací a transformace v Ústeckém kraji.

V rámci konference se v odpoledních hodinách na paralelních odborných sekcích diskutovala řada dalších strategických témat. V rámci sekce „ENERGETIKA“ se jednalo např.  o strategické energetické projekty, které jsou v kraji připravovány, v sekci „DIGITALIZACE“ bylo řešeno téma digitální perspektivy podnikání v kraji a v bloku „ZELENÁ CHEMIE A NANOTECHNOLOGIE“ nové příležitost v oblasti nanotechnologického průmyslu či recyklace lithiových baterií. V sekci „KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ“ se pak účastníci konference zaměřili na příležitosti a následnou podporu tohoto nového odvětví, které v regionu nabývá na popularitě.

„Již po sedmé jsme Ústeckému kraji partnerem při pořádání této akce, protože spolupráci průmyslu, vzdělávání, výzkumu i veřejné správy považujeme za klíč k rozvoji našeho regionu. Těší mě, že od poukazování na problémy, s nimiž se náš kraj potýká, jsme se za ty roky posunuli k prezentaci rozvojových příležitostí a výsledků mezisektorové spolupráce. Za to patří dík všem regionálním partnerům včetně Ústeckého kraje, který v uplynulých letech podpořil nebo sám realizoval řadu podpůrných programů a nástrojů pro transformaci hospodářství,“ doplnila na závěr Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Konferenci organizačně zajistil Ústeckých kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Partnery akce byly Inovační centrum Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

zdroj: kr-ustecky.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email