Silnice a chodníky se v Jirkově pravidelně opravují

Na údržbu a opravy komunikací bylo v rozpočtu pro letošek schváleno 7 miliónů, na opravy chodníků a schodišť 3,5 miliónu korun. Větší část peněz určených na komunikace se letos využila na celoplošné opravy delších úseků.

Šlo o:

● komunikaci v Krátké ulici od čp. 1647 nad ZŠ Krušnohorská,

● komunikaci v ulici Pod Přivaděčem v úseku od Studentské ulice až k čp. 1304,

● příjezdové komunikace k domům čp. 1171 – 1175 v Koněvově ulici,

● 2x komunikace poblíž garáží v Kludského ulici za čp. 1353 a za čp. 1412,

● část komunikace v Krušnohorské ulici od podchodu ke starým Vinařicím k ZŠ Krušnohorská,

● část komunikace v ulici Březový vrch,

● počáteční úsek komunikace v ulici Pod Březencem a úsek obchvatové komunikace mezi mosty přes Bílinu (letos rekonstruovaný) a přes Žižkovu ulici.

 

V rámci oprav komunikací byla provedena i rekonstrukce propustku pod vozovku v Sadové ulici na Červeném Hrádku (v místě mezi zahrádkářskou kolonií a koupalištěm). Po celém městě se také opravovaly výtluky a propadliny. I v letošním roce byly zpevňovány komunikace vyfrézovaným asfaltovým recyklátem, u komunikace mezi garážemi v ulicích Žižkova x Studentská byly vzniklé výtluky vyplněny štěrkem. Před zimním obdobím je ještě

v plánu ošetření trhlin a prasklin ve vozovkách (legování) – zejména v Palackého ulici a na obchvatu.

Po provedené rekonstrukci vodovodu v části ulice Budovatelů v úseku od čp. 943 až po křižovatku s ulicí P. Diviše požaduje odbor majetku města po investorovi (Severočeská servisní) opravu povrchu komunikace v celém jízdním pruhu. Město tím ušetří náklady na opravu poloviny vozovky této komunikace, kterou by už bylo stejně nutné udělat. Radnice tak bude financovat opravu pouze jednoho jízdního pruhu.

Stále se budou provádět pravidelné běžné kontroly silnic, při kterých se sleduje případný vznik závad ve sjízdnosti. Jakmile se nějaká taková vada zjistí, bude se ihned řešit a následně se odstraní. Před zimou se ještě opraví zbylé či nově vzniklé výtluky v silnicích, aby to nebylo nutné dělat v zimních měsících dražší a méně trvanlivou metodou.

Pořád také probíhají drobné opravy propadlin chodníků, doplňují se chybějící kostky kamenné dlažby v centru města, vyměňují se rozpadlé obrubníky, ale provádějí se i celkové opravy chodníků.

Byla již dokončena rekonstrukce chodníku po obou stranách Koněvovy ulice v úseku od ulice P. Diviše po ulici J. B. Foerstera. A dále rekonstrukce chodníku v části ulice J. B. Foerstera od Koněvovy ulice po ulici Obránců míru. Tímto jsou hotové chodníky v celé této lokalitě Osady.

V rámci oprav schodišť se dělaly drobné práce, zejména opravy betonových schodnic.

zdroj: jirkov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email