Dvě spalovny odpadu pár kilometrů od sebe. Plány dráždí obyvatele i ekology

Firma Actherm, která vlastní v Chomutově teplárnu, může pokračovat v plánech na její přestavbu na energetickou spalovnu (ZEVO). Ministerstvo dalo záměru zelenou. Spuštění provozu se plánuje za čtyři roky. S pálením odpadu tam nesouhlasí část obyvatel. Další spalovna bude na Mostecku. Její příprava je dál.

„Náš projekt obstál i přes poměrně drsnou kritiku jak ze strany různých sdružení, tak i expertů ministerstva. Proběhlo to trochu lépe, než jsem čekal,“ má radost z rozhodnutí ministerstva životního prostředí šéf Acthermu Daniel Zeman.

Ministerští úředníci stanovili několik podmínek, které má firma splnit. Mimo jiné musí zajistit, aby se při spalování nedostaly do procesu některé nežádoucí materiály a látky. Má například omezit noční osvětlení areálu spalovny nebo zajistit, aby se většina materiálu vozila po železnici.

Podle Zemana jsou to splnitelné podmínky. „Považuji je za rozumné a jsme připraveni je všechny splnit,“ ujistil.

Firma tak naplnila další krok ke svému plánu na „Ekologizaci teplárny“, jak projekt nazývá. Ročně tam chce spálit až 60 tisíc tun odpadu a z něj vyrábět teplo a elektrickou energii.

Další povolení ještě musí získat. Nyní zpracovává žádost o vydání územního rozhodnutí, následovat bude stavební řízení. „Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom areál předali budoucímu dodavateli na konci roku 2024, případně začátkem roku 2025. Reálný plán na spuštění zkušebního provozu je druhá polovina roku 2027, či začátek roku 2028,“ předestřel Zeman.

Proti je část veřejnosti. Areál se totiž nachází v blízkosti rodinné zástavby a místním lidem se představa kouřících komínů a dovážení množství odpadu nezamlouvá. Své výtky Zemanovi a ministerským úředníků řekli během veřejného projednávání, které se konalo v Chomutově v červnu. Obávají se znečištění ovzduší i dopravní zátěže.

Pálit odpad a vyrábět z něj energii chce také společnost United Energy, která je svým projektem v Komořanech u Mostu o dost dál. Ročně tam plánuje spálit až 150 tisíc odpadu. Všechna povolení již má a nyní vybírá dodavatele. Ten by měl být znám do konce letošního roku.

„Za předpokladu ukončení výběrového řízení na dodavatele ještě tento rok, bude realizace zahájena v roce 2024. Spuštění zkušebního provozu se dle aktuálního harmonogramu předpokládá v roce 2026,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.

Obě energetické spalovny budou vzdušnou čarou jen zhruba třináct kilometrů od sebe. V budoucnu svedou boj o stejné palivo, tedy směsný komunální odpad.

Firma Actherm uvádí, že chce odpad z Karlovarského kraje a ze západní části Ústeckého, tedy Chomutovska a Žatecka. Komořanská spalovna pak střední a východní část Ústeckého kraje.

Konkurent uzavírá memoranda

United Energy si palivo snaží zajistit dopředu. S obcemi už několik let uzavírá memoranda o svozu odpadů právě do jejich zařízení. Nyní je má uzavřeny s většinou velkých a středních měst v regionu, včetně i Chomutova, Žatce a dalších. O uzavření dohody jedná s dalšími.

„Dohoda deklaruje oboustrannou vůli a společný zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí šetrnému nakládání s odpady na území měst a Ústeckého kraje,“ popsala Kučerová.

Pro obce ale tyto dohody nejsou prakticky závazné, za odstoupení jim žádný finanční postih hrozit nemůže. „Finanční postihy v dohodě řešeny nejsou a ani být nemohou, jedná se pouze o dohody deklaratorní. Každá obec musí podle platné legislativy v oblasti odpadů vyhlásit na svoz a likvidaci odpadů výběrové řízení. Vůle splnit závazek likvidace odpadu v naší spalovně bude ze strany obcí pouze za předpokladu, že nebude nákladnější, než nabídky ostatních zájemců,“ potvrdila Kučerová.

Actherm si dopředu zavazovat obce nechystá, podle Zemana je dobře, že si budou moci v otázce likvidace odpadu vybrat. „Konkurence musí být, aby nebyly závislé na jednom dodavateli,“ říká.

Zdroj:  idnes.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.