Milostivé léto III

(Chomutov) Zastupitelstvo města Chomutova se dne 4.9.2023 připojilo k zákonu o daňovém milostivém létu (zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů) a umožnilo dlužníkům zánik příslušenství dluhu v případě, že do 30. listopadu uhradí celou pohledávku a současně podá žádost o prominutí příslušenství.

Jakých pohledávek se milostivé léto týká?

Daňové milostivé léto se týká pohledávek:

  • z místních poplatků (poplatek ze psů, poplatek za odpady, poplatek za užívání veřejného prostranství).
  • z odvodů za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace z rozpočtu města

Milostivé léto se týká pouze pohledávek fyzických osob.

Co je příslušenství dluhu?

U místního poplatku je příslušenstvím zvýšení poplatku (nezaplacený poplatek může magistrát rozhodnutím zvýšit až na trojnásobek, takže zvýšení je rozdíl mezi původním poplatkem a vyměřeným „zvýšeným“ poplatkem) a náklady daňové exekuce (pokud ji úřad vedl).

U odvodu za porušení rozpočtové kázně je příslušenstvím penále ve výši 0,04% denně, úrok z posečkané částky a náklady daňové exekuce (pokud ji úřad vedl).

Odpustí mi úřad všechno příslušenství?

Ne. Jen příslušenství místních poplatků a odvodu za porušení rozpočtové kázně, které Vám úřad již vyměřil rozhodnutím, pokud určená lhůta k zaplacení uplynula nejpozději 29. září 2022.

Také nelze odpustit příslušenství daňových dluhů, které již vymáhá soudní exekutor.

Náklady exekuce také nelze odpustit, pokud do 30. listopadu 2023  nebudou uhrazeny všechny dluhy vymáhané jedním exekučním příkazem.

Pokud jste v insolvenci, musíte se domluvit s insolvenčním správcem. O odpuštění příslušenství ale můžete požádat u dluhů, které jste zaplatili před zahájením insolvenčního řízení.

Co musím pro odpuštění příslušenství udělat?

Do 30. listopadu 2023 musíte

  • zaplatit místní poplatek (před zvýšením) nebo odvod za porušení rozpočtové kázně (bez příslušenství)
  • požádat magistrát o odpuštění příslušenství.

Co když nemám peníze na zaplacení do 30. listopadu 2023?

Pokud na jednotlivém místním poplatku nebo odvodu dlužíte víc než 5 000 Kč, můžete úřad do 30. listopadu 2023 požádat o splátky. Povolení splátek je mimořádně zproštěno správního poplatku ve výši 400 Kč.

Dluh pak zaplatíte ve 12 měsíčních splátkách, první splátka musí být uhrazena do 30. listopadu 2023. Pokud zmeškáte jedinou splátku, splátkový kalendář zanikne a příslušenství se Vám neodpustí.

Pokud již daný dluh splácíte, můžete magistrát požádat o ukončení dosavadního splácení a požádat o splátkový kalendář pro milostivé léto.

Na koho se mohu obrátit, pokud chci využít Milostivého léta v Chomutově?

Obrátit se můžete na odbor ekonomiky, jmenovitě paní Alenu Sojkovou (tel. 474 637 257, e-mail a.sojkova@chomutov.cz)

zdroj: mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email