Kácení vzrostlých stromů je mnohdy nezbytné

(Klášterec na Ohří) Kácení vzrostlých stromů je mnohdy nezbytné a nedá se mu vyhnout, přičemž z toho nikdo radost samozřejmě nemá. Vždy se však počítá s náhradní výsadbou. Ta neplní svou funkci hned, ale je příslibem do budoucna.

Nová výsadba je omezena nejen samotnou výstavbou komunikací, chodníků či parkovacích ploch, ale při jejím plánování se musí počítat i s existencí inženýrských sítí, jako je teplo, voda, elektřina či kanalizace, v jejichž ochranném pásmu není výsadba možná. Ve městě je pak několik biokoridorů tvořených vzrostlou zelení (zejména kolem potoků), jejichž zachování je při plánování investičních akcí samozřejmě prioritou. V minulosti si s vhodnými lokalitami pro výsadbu nikdo moc hlavu nelámal, proto je některá starší zeleň umístěna nevhodně (například na horkovodech, plynovodech, vedení elektrické energie) a při rekonstrukci těchto sítí pak dochází ke kácení, přičemž náhradní výsadbu nelze provést na stejném místě. Nyní stromy sázíme tak, aby v budoucnu ve zdraví prosperovaly a nemusely ustupovat pozdějším rekonstrukcím sítí či ulic.

V rámci přípravy projektů investičních akcí, a samozřejmě i přímo na místě probíhajících staveb v rámci kontrolních dnů, se scházejí zástupci odborů městského úřadu společně s vedením města, které podporuje a zasazuje se za to, aby stavební firmy respektovaly zásady udržitelného rozvoje a aby se zbytečně nekácelo, a to i za cenu změn při realizaci akce bez ohledu na vyšší náklady. Obvykle se nekácí plošně všechny stromy před zahájením stavebních prací, každý strom se individuálně posuzuje, jedná se o možných změnách v projektu a mnohdy se tak dřeviny původně určené k pokácení k naší radosti podaří zachránit.

Pokud se zaměříme na konkrétní investiční akce, které ve městě probíhají, jedná se například o kompletní rekonstrukci Královéhradecké ulice, po které již řadu let tamní obyvatelé volali. Nová komunikace, chodníky, potřeba rozšíření parkovacích míst a celková úprava ulice si nutné kácení bohužel vyžádala, města se rozvíjí a veřejný prostor se musí přizpůsobit. Ulice je více než 50 let stará a některé vzrostlé stromy již nebyly v dobré kondici. I zde jsme se s vedením města scházeli u každého jednotlivého kusu a díky změně původně plánované technologie odvodnění tak celá řada stromů zůstala zachována. Odvodnění nyní řešíme tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání srážkovými vodami, které neodtečou do dešťové kanalizace a dále do řeky, ale nově se budou v rámci boje se suchem samovolně vsakovat do svahu v přilehlém parku. Navíc jsme v tomto svahu i v celém parku v nedávné minulosti nové stromy vysadili, nyní rostou a brzy budou plnit svoji funkci. Samozřejmě se počítá i s další novou výsadbou. V další etapě této regenerace v okolí bývalé Jednoty je například v plánu vysazení většího počtu stromů a nových záhonů.

V ulici Boženy Němcové byly některé dřeviny určené k pokácení již odstraněny. Někdy se v rámci stavby může stát, že strom, který původně k pokácení určen nebyl, se při realizaci ukáže být příliš blízko stavby nebo do ní jeho kořenový systém zasahuje tak, že i přes veškerou snahu dojde k takovému narušení kořenového systému, které v podstatě neumožní jeho další bezpečný růst. To se stalo například v případě smrku v této lokalitě, kdy jsme nakonec po dlouhém zvažování přizvali dva nezávislé arboristy, kteří nám bohužel doporučili smrk odstranit z důvodu narušení jeho stability. Naopak jiné stromy se zde podaří zachránit. I zde po dohodě s realizační firmou došlo k úpravám projektu ve prospěch zeleně, např. v rámci výstavby nové komunikace i chodníků dojde k jejich vybočení tak, abychom mohli co nejvíce stávajících stromů ponechat, vznikají tak různé výhybky či ostrůvky jako při nedávné rekonstrukci Žitné ulice. Počítá se samozřejmě i s novou výsadbou a parkovou úpravou.

V současné době město připravuje studii na kompletní regeneraci sídliště 17. listopadu, od ulice Jana Ámose Komenského přes Dukelskou, Pionýrů, 17. listopadu, Lidickou a Lesní. Při přípravě nové podoby této lokality bude brán velký zřetel na stávající vzrostlou zeleň doplněnou o nové stromy, keře, okrasné záhony a další prvky veřejného prostoru, které místní obyvatele jistě uvítají. V souladu s novými trendy budeme i zde odvodnění řešit tak, aby voda zbytečně neodtekla kanalizací pryč, na vhodných místech vzniknou i drobné vodní prvky.

Klášterec nad Ohří je rozhodně město zelené, plné stromů, keřů a travnatých ploch, zkuste se podívat nekritickým pohledem jakýmkoliv směrem ve městě, kde stojíte, věříme, že pokud budete chtít, jistě to uznáte.

Mimo zámecký park je pak spousta dalších míst ve městě, kde si užijete odpočinek v zeleni, v nabídce jsou parky v lázních, Královéhradecké, mezi ZUŠ a Petlérskou u Podmileského potoka, biokoridor podél Kláštereckého potoka s vybudovanou stezkou pro chodce a cyklisty či lesík za ulicí Na Vyhlídce. Aktivní občané pak mohou vyrazit jakýmkoliv směrem a do několika minut jsou na louce či v lese.

Ve městě vznikla celá řada nových květinových záhonů, květináčů a zdobí jej i velké množství rozkvetlých truhlíků. V roce 2022 bylo ve městě vysazeno 8,5 tisíce květin a více než 100 ks stromů. Nutno dodat, že ne všechna nová výsadba ve veřejném prostoru je v péči města, o některou se starají firmy, které ji realizovaly v rámci náhradních výsadeb. Třeba v případě mladých stromků u pivovaru naproti kulturnímu centru došlo ze strany odpovědné firmy k zanedbání údržby a některé uhynuly, ale v rámci reklamace brzy dojde k jejich výměně. V poslední době se ve městě nedaří nově zasazeným dubům a jiným vlhkomilným dřevinám, volíme proto nyní při plánování nových výsadeb jiné suchomilné druhy odolnější současnému podnebí.

Na závěr přicházíme s výzvou pro místní obyvatele – pokud víte o místě, kde bychom mohly nové stromy vysadit a kde budou mít dostatek prostoru pro svůj růst, prosím zašlete nám svůj návrh a my tuto možnost prověříme a případně rádi zrealizujeme.

Své nápady zasílejte na adresu: kupkova@muklasterec.cz.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.