Nesouhlasíme se změnou rozpočtového určení daní pro kraje, vzkazuje rada

Rada Ústeckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k návrhu změny RUD krajů zpracovaného Radou asociace krajů. Jakýkoliv návrh na přerozdělení podílů mezi kraji bez navýšení celkového podílu krajů na RUD je pro Ústecký kraj neakceptovatelný. Dopis s tímto stanoviskem byl zaslán čelním představitelům státu a všem parlamentním stranám a poslancům a senátorům zvoleným v Parlamentu ČR za Ústecký kraj.

  • návrh neodráží reálné hodnoty výdajů krajů prostřednictvím navržených vah kritérií,
  • kritéria neadekvátně zjednodušují ekonomickou problematiku hospodaření krajů,
  • některá kritéria extrémně zvýhodňují nejmenší kraje,
  • není zohledněno hledisko sociálních problematiky Ústeckého kraje,
  • není zohledněn fakt, že je Ústecký kraj zřizovatelem 7 nemocnic v kraji,
  • návrh změny RUD nevyjadřuje reálnou potřebu Ústeckého kraje na správu a údržbu silnic a zajištění dopravní obslužnosti
  • jsou formulovány pouze kritéria a jejich váhy bez dalšího zdůvodnění, u některých kritérií není zřejmý jejich význam a související ekonomické vazby na výdaje krajů ani reálné podklady ze kterých váhy kritérií vznikly,
  • Velký problém spatřujeme v tom, že pokud by tento model z časových důvodů (zařazení tohoto návrhu v rámci pozměňovacího návrhu k aktuálně projednávanému konsolidačnímu balíčku v PS PČR) měl na základě nově definovaných kritérií směřovat pouze k přepočtení procent, kterými se jednotlivé kraje podílejí na celostátním hrubém výnosů daní (procenta jsou uvedena v příloze č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), nebyl by naplněn původní záměr nahradit současné pevné procentní podíly jednotlivých krajů na sdílených daních systémem kritérií a jejich vah, které budou odrážet měnící se podmínky jednotlivých krajů,
  • podíl Ústeckého kraje na daňových příjmech krajů by klesl z 8,2425 % na 7,813 %, tj. pokles o 0,43 % oproti současnému stavu, což při aktuálních daňových výnosech představuje roční více než 400 milionů Kč, pokud by nedošlo ze strany vlády k navýšení celkového podílu krajů na RUD (aktuálně se kraje celkově podílejí na celostátním výnosu 9,78 %),
  • záměrem MF bylo současně změnou RUD krajů snížit rozdíl v přepočtu příjmů ze sdílených daní na obyvatele – tímto návrhem se však rozdíl mezi kraji navýší až na cca 7000 Kč na 1 obyvatele

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.