Technické služby, co by forma tréninku pracovních návyků.

Technické služby Chomutova mají velmi pestrou škálu údržby a oprav, které jim svěřuje město. Nepostradatelný servis poskytují nejen v oblasti čistoty a kvality života ve městě, ale také mají přesah do sociální oblasti.

Technické služby zaměstnávají nejen odborníky v oboru, ale také jednotlivce, kteří díky vzdělání, kvalifikaci a jiným sociálním důvodům nenachází na trhu práce své uplatnění. Přesto jim neschází motivace a chuť být užitečný. Pro běžný výkon služeb by však potřebovali pracovníků v terénu mnohem více.

Ač jsou statistiky počtu uchazečů o zaměstnání a příjemců dávek hmotné nouze vysoké, zájem o práci projeví jen hrstka z nich. Mnohým z nich pak práce nevoní a schází jim výdrž. Tento koloběh je náročný a stojí nemalé peníze, nicméně vedení technických služeb je proaktivní a vítá každého zájemce.

Aktuálně pro Chomutovské technické služby pracuje 38 osob ve veřejné službě, kteří jsou osobami v hmotné nouzi nebo uchazeči o zaměstnání. Jejich časová dotace je 30 hodin za měsíc s tím, že pokud se osvědčí, je možný i trvalý pracovní poměr. Řízení těchto pracovníků zajišťuje mistr směny, který dohlíží nad kvalitou odvedené práce. Obrovský přínos spatřuji v tom, že tato práce nevyžaduje žádnou specifickou kvalifikaci ani praxi a může ji vykonávat opravdu každý, kdo pracovat chce a potřebuje.

Jedná se tak o příležitost osvojit si pracovní návyky, zařadit se do společnosti, ale také zvýšit si finanční příjem. Rutina každodenních pracovních povinností je bezesporu také vhodným příkladem v rodinném kruhu. K dnešnímu dni Technické služby v Chomutově zaměstnávají celkově 39 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr.

Město Chomutov je ve složení obyvatelstva velmi specifické a na údržbu náročné. Pravidelné aktivity, které pomáhají s jednorázovým sběrem odpadků jsou chvályhodné a velmi potřebné. Stejně jako vnímaví lidé, kteří dobrovolně pomáhají s úklidem ve svém okolí. Což potvrdil i pan Ing. Koblížek, který sdělil, že v současné době řeší na mnohých místech především opakovaný úklid po občanech, kteří spoléhají na technické služby. Mnoho z nás provádí úklid svého nepořádku automaticky, ale jsou mezi námi i tací, kteří se bez obav zbaví všeho, co již neplní svou funkci nebo je nahrazeno novým. Také proto se pan ředitel vydal cestou prevence a zvyšování povědomí školních a předškolních dětí, kteří přicházejí a hravou formou se učí, jak správně nakládat s odpady a jak je důležité odpad třídit. K tomuto účelu byla v budově technických služeb zřízena vzdělávací místnost.

To, že si občané váží činnosti TS v Chomutově, nasvědčuje i mnoho děkovných zpráv, které jsou technickým službám v Chomutově adresované. Za jejich důležitou práci, ale také chuť vytrvat i v místech problémových a náročných, jim náleží velký dík a možná i pomoc z řad občanů města, kteří dobrovolně pomáhají a starají se o své okolí, aby bylo hezčí. Za dobrou práci pro nás všechny a také za pomoc a pochopení v boji s invazivním plevelem Ovsíkem myším, jsem přišla panu řediteli Ing. Koblížkovi osobně poděkovat. I nadále se budeme tématu invazivních druhů v Chomutově zabývat.

 

Autorem Mgr. Šárka Jánošková, zastupitelkou města Chomutova

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.