Město Kadaň připomíná 6. výzvu kotlíkových dotací v Ústeckém kraji

Od 1. srpna 2023 bude spuštěn příjem žádostí na 6. Výzvu kotlíkových dotací pro občany v Ústeckém kraji.

Dovolujeme si Vám poslat odkaz na webové stránky, na kterém mohou již nyní žadatelé předvyplňovat elektronickou žádost. Žádost je žadatelům přístupná s předstihem před zahájením příjmu. Odeslat vyplněný elektronický formulář však lze až od data příjmu žádostí, tj. od 1. srpna 2023, 10:00:00 hod.


OKRUH PŘÍJEMCŮ DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI:

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

 

2.  Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 – 6. Výzva Ústeckého kraje – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI

Informace k nové výzvě Kotlíkových dotací v roce 2023 – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI, Závazné pokyny MŽP, Dotační program, termíny, kontakty.

Projekt kotlíkových dotací je financován z prostředků Evropské unie – Operační program Životní prostředí.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU  ŽÁDOST O DOTACI – žádost je žadatelům přístupná s předstihem před zahájením příjmu žádostí. Odeslat vyplněný elektronický formulář žádosti však lze až od data příjmu žádostí, tj. od 1. srpna 2023, 10:00:00 hod

Pro řádné vyplnění žádosti doporučujeme pročíst „Manuál pro zpracování elektronické žádosti o poskytnutí dotace„.

Dne 5. dubna 2023 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí 45. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Součástí výzvy jsou Závazné pokyny MŽP, kde jsou stanoveny základní podmínky projektu. Tato výzva je vyhlášena pro jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu. Ústecký kraj již podal žádost v této výzvě a připravuje vyhlášení projektu Kotlíkových dotací pro občany Ústeckého kraje. Projekt je opět zaměřen na poskytnutí podpory nízkopříjmovým domácnostem.

OKRUH PŘÍJEMCŮ DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI:

Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

Vlastník nebo spoluvlastník výše uvedené nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  2. Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

VÝŠE PODPORY:

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:

Typ zdroje Max. dotace 
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 180 000

Zda je Vámi vybraný nový tepelný zdroj způsobilý pro poskytnutí dotace, zjistíte na odkazu: Seznam výrobků a technologií

 

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email