Město zamořuje ječmen myší, co s tím?

Již nějaký měsíc se nacházíme v čase, kdy čtyřnozí kamarádi a jejich majitelé řeší bolestivý zánět tlapek a uší způsobený ječmenem myším. Jedná se o invazivní, nepůvodní druh. Ten se posední roky rozprostírá na velkých prostranstvích a nedovolí tak běžné travině vyrůst. Výsledkem jsou lány, které jsou v prvních měsících jara mezi prvními zelené, ale také velmi rychle přerostlé s klasy, připravenými se vysemenit. Právě v tento moment dojde k umocnění problému v následujícím roce. Vznikají suché strniště s poletujícími osinami. Tento plevel, kterému se v našich podmínkách daří velmi dobře, má vysoké tempo růstu a umoří vše kolem. Tento proces navyšuje potřebu častější úpravy zeleně, a tudíž také více zasahuje do finanční kapsy města.

Málokdo, kdo vlastní psího kamaráda, nezná popisovaný problém. Pro psa se jedná o velmi bolestivé a obtížné poranění, které s sebou nese jednak návštěvu veterináře, ale také zatíží peněženku majitele. Není ojedinělé, kdy osinu pes nasaje čumákem a zde se jedná o komplikovanější ošetření, kterým nedisponuji všichni veterináři a je nutné cestovat do specializovaných ambulancí. Pomoc zde musí být velmi rychlá, což násobí náklady.

Tento fakt byl konzultován s Ing. Zbyňkem Koblížkem, ředitel Technických služeb města Chomutova. Protože nezaznamenal za své působení osobní zkušenost, byl problém projednán do detailu. Výsledkem je zaměření se na lokality, které jsou zasaženy ve značném měřítku a jejich včasné obhospodaření, aby nedošlo k dozrání a následnému výsevu.

Jak pan Koblížek přislíbil, krátce po osobním setkání byla nasezena technika, aby došlo k eliminaci problému. Protože se jedná o organizaci s pevným stavem techniky, personálem a především rozpisem pravidelných úklidů, údržby a celkově organizaci prací pro naše město, věřím, že neodkladný zásah technických služeb byl náročný. Nicméně za pochopení a přístup pana ředitele technických služeb patří velký dík. Poděkování patří rovněž všem pracovníkům příspěvkové organizace, kteří se starají o čistotu města.

Jak bylo praxi zjištěno, ječmen myší dozrává nesouměrně a tak je potřeba likvidaci opakovat. Z důvodu sucha a vysokých teplot, ale také organizaci práce pracovníků TS není možné zajistit tento neodkladný zásah okamžitě. Jak již bylo řečeno, ječmen myší má rychlejší růst než běžná travina. Pokud by došlo v období sucha a při vysokých teplotách k plošnému sečení travnatých ploch, všechna tráva by byla spálená až na hlínu a to není cílem.  Ovsík velmi rád zaplavuje vyprahlá místa a tímto bychom je rozšiřovali. A tak se ptáme, co s tím? Je nutné, aby likvidace probíhala jen v místech výskytu. Pro ty, kteří taková místa ve svém bydlišti zaznamenali, není jiná pomoc než zbavit plevel svých klasů. Tímto se přispěje k efektivnějšímu boji s problémem, než dojde k plošnému sečení. Především je nezbytné, aby se likvidace tohoto plevelu stala jednou z priorit města. Je nutné podpořit zachování zelených ploch, aby tak plnili svou úlohu, jako např. zadržovali prašnost a vodu. Tento fakt vnímám jako další bod k jednání se zástupci města.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email