Ve středu 28. června zasedá od 15 hodin Zastupitelstvo města Jirkova.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti městského úřadu a je dle zákona veřejné.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Volba návrhové komise
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
3. Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Jirkova
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
4. Závěrečný účet města Jirkova za rok 2022
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
5. Účetní závěrka města Jirkova za rok 2022
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
6. Informativní zpráva k hospodaření města Jirkova za 1. čtvrtletí roku 2023
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
7. Prodej části pozemků p.č. 3077, 3073/1, 3074 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
8. Prodej části pozemku p.č. 2456/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
9. Prodej části pozemku p.č. 854 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
10. Záměr prodeje části pozemků p.č. 2262/1 a p.č. 2111/1 v k. ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
11. Záměr prodeje části pozemku p.č. 6/1 v k. ú. Červený Hrádek u Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 849/131 v k.ú. Jirkov
Předkládá: Ing. Milan Reiner
13. Záměr směny pozemků
Předkládá: Ing. Milan Reiner
14. Změna průběhu katastrální hranice I.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
15. Změna průběhu katastrální hranice II.
Předkládá: Ing. Milan Reiner
16. Zařazení svěřeného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Lesy města Jirkova
Předkládá: Ing. Milan Reiner
17. Informace o průběhu realizovaných staveb schválených na rok 2023
Předkládá: Ing. Milan Reiner
18. Uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023 – navýšení poskytované dotace
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
19. Zpráva o dotačních projektech
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
20. Podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování dětské skupiny – stavební úpravy pavilonu jeslí MŠ Studentská“
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
21. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jirkova
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
22. Žádost o poskytnutí dotace na činnost
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
23. Poskytnutí daru – elektrický vozík
Předkládá: Ing. Kamila Plzáková
24. Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov – Výzva č. 111 IROP – Základní školy II. SC 4.1 Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Předkládá: Mgr. Karel Bernt
25. Přísedící pro Okresní soud v Chomutově
Předkládá: Mgr. Ing. Lucie Šimoňáková
26. Činnost Městského úřadu Jirkov za rok 2022
Předkládá: Ing. Viera Avakjanová
Přizváni: vedoucí odborů Městského úřadu Jirkov
27. Zpráva o činnosti Městské policie Jirkov za rok 2022
Předkládá: ředitel městské policie
28. Zpráva o činnosti Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení Jirkov, příspěvkové organizace za rok 2022
Předkládá: ředitel KVIZu
29. Hodnocení činnosti Lesy města Jirkova, p.o. za rok 2022
Předkládá: ředitel LMJ
30. Výroční zpráva MěÚSS Jirkov, p.o. za rok 2022
Předkládá: ředitelka MěÚSS
31. Zpráva z jednání kontrolního výboru
Předkládá: Kontrolní výbor
32. Rezignace na funkci předsedy finančního výboru ZM a jmenování nového
Předkládá: Josef Šebek
33. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2022
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
34. Plán práce ZM a RM na II. pololetí 2023
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
35. Zpráva o činnosti Rady města Jirkova č. 10/2023-15/2023
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
36. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Předkládá: Dana Havlátková Jurštaková
37. Rozpočtová opatření č. 40-69
Předkládá: Ing. Batrinová Lenka
38. Diskuse
Předkládá: Starosta
39. Interpelace
Předkládá: Starosta
Dana Havlátková Jurštaková
starostka města Jirkova

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email