V Chomutově se uskutečnil 19. ročník udílení cen Jiřího Popela z Lobkovic

V Chomutově v prostorách sklepení kostela sv. Kateřiny byly 20. června uděleny ceny Jiřího Popela z Lobkovic. Dvěma laureátům, kterými byli výtvarník Milan Pecák a JUDr. Václav Zahálka, in memoriam, ceny předával primátor města Marek Hrabáč spolu se svými náměstky Davidem Dindou a Milanem Märcem.

Cena Jiřího Popela z Lobkovic je určena pro žijící či nežijící osobnost, která se v různých oblastech veřejného života zasloužila o šíření dobrého jména města Chomutova za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnila veřejný život ve městě. Návrhy významných osobností zasílali sami občané. V uplynulých 18 ročnících cenu převzalo 60 osobností. Letos se rada města rozhodla udělit cenu dalším dvěma.

„Jsme rádi, že vás opět můžeme přivítat u této krásné akce, kde předáme ocenění Jiřího Popela z Lobkovic dvěma našim občanům. Skvělému chomutovskému umělci panu Milanu Pecákovi a panu doktorovi Václavovi Zahálkovi, který se velmi aktivně věnoval veřejnému životu v Chomutově, in memoriam. Ocenění za něj převezme jeho syn doktor Tomáš Zahálka,“ řekl Marek Hrabáč, primátor města.

O kulturní zpestření tohoto slavnostního aktu se postaraly žákyně Základní umělecké školy T. G. Masaryka pěveckým vystoupením.

JUDr. Václav Zahálka

Václav Zahálka se narodil v roce 1933 a do Chomutova se s rodiči a sourozenci přestěhoval roku 1946. Po absolvování chomutovského gymnázia studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Chomutově pracoval jako náměstek okresního prokurátora. Toto zaměstnání ukončil vstup vojsk v srpnu 1968. K situaci se veřejně kriticky vyjádřil a na základě jeho výpovědi musel pracoviště Okresní prokuratury v Chomutově opustit. Poté se z něho stal právník Okresního ústavu národního zdraví v Chomutově.

Aktivně se věnoval veřejnému životu v Chomutově. Byl zakladatelem Protialkoholního sboru Městského národního výboru v Chomutově. Často se zúčastňoval zdravotnických konferencí a sám na nich vystupoval. Mimo plnění pracovních povinností po celá léta svými právními radami pomáhal kolegům, ale i široké veřejnosti v Chomutově.

Od roku 1969 pracoval dobrovolně a velmi aktivně jako funkcionář v oddíle Řecko římského zápasu VTŽ Chomutov. Při okresních, krajských a celostátních závodech působil v roli organizátora a moderátora. V letech 1988–1992 pracoval ve Školské radě Gymnázia v Chomutově. Jeho činnost se soustředila zvláště na oblast Školního řádu a správnost uzavírání smluv. Od vzniku Střední zdravotnické školy v Chomutově vyučoval externě předměty veřejné zdravotnictví, zdravotnické právo a latinský jazyk.
Po roce 1989 byl rehabilitován a mohl se vrátit do své pracovní pozice před rokem 1968 na místo náměstka státního zástupce. Nejprve na rok do Mostu a pak na Státní zastupitelství v Chomutově, kde pracoval do roku 1994. Po nástupu do důchodu působil jako právník na Okresní hygienické stanici v Chomutově.
Rodina, spolupracující kolegové i spoluobčané v Chomutově si ho cenili zvláště jako spravedlivého člověka s mimořádnými morálními vlastnostmi. Jeho chování vždy bylo čestné a příkladné.

Zemřel 20. ledna 2016 v Chomutově, který tak miloval.

Milan Pecák

Milan Pecák se narodil roku 1962. Je to český malíř, grafik a ilustrátor. Zároveň je také členem Unie výtvarných umělců České republiky a International association of art. Jeho umělecké práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách v Německu, Rakousku, Itálii, Švédsku a USA, ale také i po České republice, například v Chomutově v Rytířském sále starobylé radnice.

Milan Pecák pracoval několik let ve Filmovém studiu Barrandov jako asistent architekta. Podílel se na filmových scénách pro filmy Pan Tau, Křeček v noční košili a mnoho jiných. Při práci na filmu s názvem Zastihla mě noc dostal nabídku od režiséra Juraje Herze vytvořit plakát pro tento film. Od té doby se začíná vedle navrhování filmových scén profesionálně věnovat tvorbě filmových plakátů pro české filmy Podfuk, Krajina s nábytkem, Indiana Jones a chrám zkázy a spousta dalších. Plakát, který vytvořil pro americký film Hořící Mississippi byl vybrán na mezinárodní výstavu filmového plakátu v Japonsku. Jeho návrh plakátů využívá například i chomutovský klub iluzionistů nebo Městské divadlo a další volnočasové kluby v Chomutově. Milan Pecák navrhl také mnoho obálek knih a časopisů nebo také spoustu firemních log. Zabývá se i další užívanou grafikou. Je například autorem grafického zpracování nápisu „Městské divadlo“ umístěného na budově divadla.

Ve své volné tvorbě se nyní věnuje převážně malbě obrazů a digitální grafice. Ve spolupráci s architekty vybavuje svými obrazy a grafikou moderní interiéry jako například ředitelství Výstaviště Praha, interiér pražského hotelu Čechie a mnoho dalších.

zdroj: mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email