Asistentky prevence kriminality jsou důležitým mezičlánkem

Důležitým aspektem APK je jejich spjatost s prostředím, v němž působí. V případě Jirkova z něj přímo pocházejí, a tedy ho znají. Působí jako mezičlánek mezi občany a oběma policiemi, městskou i státní. Přibližují tyto instituce lidem, přinášejí právo i do dosud uzavřených a pro policii méně přehledných lokalit. V Jirkově se jedná o již ověřený prvek.

Hned na začátku se nové asistentky prevence kriminality seznámily s obecně závaznými vyhláškami, které v Jirkově platí, a s vybranými zákony. Po zaškolení byly vystrojeny podle předpisů a vybaveny prostředky pro svou činnost.

Oděvní součástky jsou podobné uniformám strážníků. Nápadným znakem, který je odlišuje od městských policistů, je jasně žlutá reflexní taktická vesta. Ta slouží nejen jako ochranný pracovní prostředek, protože asistentky se pohybují i na pozemních komunikacích, ale i jako praktická oděvní součástka, která jim umožňuje mít při ruce potřebné technické vybavení. Každá APK je vybavena vysílačkou, osobní minikamerou, nádobou na nebezpečný odpad a poznámkovým blokem.

Při své činnosti asistentky vykonávají pěší obchůzkovou službu po celém území města se zaměřením na určité lokality. Jejich úkolem je dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a dalších předpisů. V případě, že zjistí jejich porušení, mají za úkol konkrétního přestupce upozornit na protiprávní jednání.

APK nemůžou ukládat pokuty či uplatňovat jiná oprávnění, která přísluší strážníkům. Spíše by měly fungovat jako mediátoři a snažit se přestupce přesvědčit, že je lepší předpisy dodržovat, než se vystavovat riziku postihu.

Činnosti, které jsou hlavní náplní práce asistentek, lze rozdělit do několika oblastí. V první řadě se jedná o dohled před základními školami – ráno před zahájením školního vyučování a pak v poledne, když výuka končí. Pomáhají na přechodech pro chodce, aby předešly případným dopravním nehodám. Další oblastí je dohled na majitele psů, zda mají jejich čtyřnozí miláčci náhubek nebo vodítko a jestli po nich uklízí exkrementy. Z tohoto důvodu je možné asistentky potkat třeba v Olejomlýnském parku, ve Smetanových či Svojsíkových sadech nebo na cestě podél Podkrušnohorského přivaděče.

Asistentky je možné vídat i na parkovištích a dalších pozemních komunikacích, protože oblastí jejich zájmu jsou též dlouhodobě odstavená vozidla. Nemají oprávnění pokutovat jejich majitele, nasazovat tzv. botičky, nebo nechat auto odtáhnout. V případě, že zjistí dlouhodobě odstavená vozidla, s nimiž nikdo nejezdí a která zabírají parkovací místa, informují strážníky, kteří již postupují v rámci zákonných zmocnění.

Další oblastí jejich zájmu je dohled na veřejný pořádek. APK monitorují černé skládky, nepořádek, poškozené věci (například hrací prvky na hřištích, veřejné osvětlení, poškozené chodníky či cesty apod.) a tyto informace opět předávají dál tak, aby došlo k nápravě. Pro případ, že naleznou injekční stříkačku, jsou vybaveny sběrným boxem pro její bezpečnou likvidaci. Při obchůzkové službě si v době školního vyučování všímají i dětí školou povinných a zjišťují, zda se nejedná o záškoláky.

APK nemají žádný speciální výcvik, nejsou úředními osobami a nemají větší oprávnění než řadový občan. Přesto svou činností přispívají k tomu, aby město bylo bezpečnější, čistější a svou přítomností na problémových místech pomáhají předcházet případným protiprávním jednáním.

Martin Řehůřek, ředitel městské policie

zdroj: jirkov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email