Ministerstvo vnitra dostalo pokutu kvůli datovým schránkám

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Ministerstvo vnitra pokutou 200 000 korun za smlouvu na provoz a rozvoj systému datových schránek na roky 2018 až 2022.

Ministerstvo ji zadalo mimo zadávací řízení, protože chybně aplikovalo výjimku ze zákona. Úřad dnes o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě. Pokuta je pravomocná, svým rozhodnutím ji potvrdil i předseda úřadu Petr Mlsna, který zamítl podaný rozklad. Vyjádření Ministerstva vnitra zjišťujeme.

„Smlouva měla zajistit zprovoznění funkcionalit mobilního elektronického prostředku Informačního systému datových schránek, aby byl použitelný pro potřeby Národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Předmětem smlouvy byly rozvojové požadavky informačního systému, jehož správcem je Ministerstvo vnitra a provozovatelem Česká pošta,“ uvedl úřad ve zprávě.

Ministerstvo smlouvu uzavřelo mimo zadávací řízení. Domnívalo se, že se na tuto situaci vztahuje výjimka ze zákona o elektronických úkonech, protože rozvoj systému je možné podřadit pod provoz systému jako jeho neoddělitelné plnění, a proto jej musí zajišťovat výhradně Česká pošta.

ÚOHS ale situaci vidí jinak. „Uvedená zákonná výjimka se však vztahuje jen na prostý provoz systému, nikoliv na jeho rozvoj. Česká pošta navíc není faktickým provozovatelem informačního systému, tím byla v období 2018–2023 společnost O2 IT Services, a to na základě smluv uzavřených s Českou poštou,“ uvedl úřad. To podle něj vyvrací exkluzivní vztah provozovatele k informačnímu systému, který je podmínkou k využití zmiňované podmínky.

„Úřad ve svých rozhodnutích v této věci konstatuje, že zadavatel nebyl oprávněn výjimku aplikovat i na rozvoj systému a měl veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle předpokládané hodnoty zakázky. Postupem zadavatele byla vyloučena možnost jakéhokoliv jiného dodavatele než České pošty ucházet se o veřejnou zakázku, čímž došlo k úplnému vyloučení hospodářské soutěže,“ doplnil úřad.

Případem se zabýval opakovaně, původní rozhodnutí předseda ÚOHS po podání rozkladu zrušil, úřad tak své rozhodnutí upravil a potvrdil jej také Petr Mlsna.

Rozhodnutí i pokuta jsou pravomocné, ministerstvo ji tak musí zaplatit. Rozhodnutí úřadu se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

zdroj: ČTK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email

Top

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.