V konírně ZOO parku kraluje zdravotní sestra

O chomutovském ZOO parku jsme informovali již před volbami, ale dnes je jisté, že ředitelka opět sedí pevně v sedle, ve kterém ji drží zřejmě politici z Nového Severu. Podle politického klíče ZOO park spadá do gesce náměstka Davida Dindy (Nový Sever), který je opředen mnoha kauzami z chomutovské politiky, vyznačující se mimo jiné klientelismem a politickou arogancí moci. S nadsázkou by se dalo říct: “Jaký pán, takový krám.”

Popisování skutečností nejen hraničí se zdravým rozumem, navíc se zde jasně rýsují i kontury šikanování a nekompetence nadřízených pracovníků. Toť další vizitka politického vedení Dindy, který může být přímo odpovědný za dosazování lidí, kteří se po jeho politickém angažování začali v ZOO paku objevovat. Už jen dlouholetý klid, který se po změně politické garnitury náhle začal po personálních změnách dít vůči zaměstnancům, ale také přispěvatelům a klientům, kteří nosí do městské organizace nemalé peníze, je alarmující nejen z pohledu ekonomického, ale také odborného a konečně nelidského a neetického chování. Vazby současného vedení ZOO parku na politické vedení Nového Severu jsou stále více zřejmé a dokonce nesou znaky klientelismu s rodinnými vazbami na další zaměstnávání jirkovského zastupitele v jiné chomutovské organizaci, kde redakce zpracovává materiál rodinných a politických vazeb.

Ukazují opět na stejného politika z Nového Severu Davida Dindu.

Je to jen další z mnoha náhod z předcházejících případů? To, že v ZOO parku jsou volné kotce pro koně a přesto je na ně nesmyslný pořadník dokládá jen fakt, že politicky nepohodlní klienti se zde nejspíš netolerují. Konečně zpověď několika klientek je mementem, které dokládá nejen nekompetentnost, ale hlavně klientelismus, který škodí, mimo jiné, i ekonomicky městu Chomutov. Už v minulosti jsme chomutovskou veřejnost informovali o tom, že před volbami se objevovali u několika lidí, kteří se chtěli veřejně angažovat, možné problémy spojené s čerpáním dotací na činnost neziskových organizací. Právě v souvislosti s kandidaturou jednoho z mnohých se touto otázkou zabýval při veřejném jednání Okresní soud v Chomutově, kde se tato informace oficiálně nepotvrdila, ale spravedlnost, jak mnozí ví, “bývá slepá”. Karolína Moulisová ve stájích ZOO parku vyrostla. Jako malá od roku 1987 začala navštěvovat pony klub a v roce 1991 přešla z poníků na velké koně. Konírna je ve své podstatě jejím druhým milovaným domovem. Když si pořídila svého vlastního koně, bylo pro ni samozřejmostí ustájit ho v konírně ZOO parku. Do dnešních dní měla ustájeného koně v ZOO parku celých patnáct let. Za těch patnáct let v ZOO parku vždy poctivě a pravidelně za ustájení platila.

Celková částka za ustájení je dnes okolo 1.080.000,– korun.

Dvakrát měla u sebe ve svých horských stájích ustájené i koně ZOO parku na své náklady, a to po dobu celkem patnáct měsíců. Tím ZOO parku ušetřila okolo 90. tisíc korun. “Je smutné, že i přes toto všechno přijde do stájí člověk, který se pohybuje u koní pouhé dva roky a rozhodne bez udání jakéhokoliv důvodu o mé výpovědi z ustájení! Touto osobou je zmiňovaná zdravotní sestřička. (Jindřiška O.) Tato zdravotní sestřička Jindřiška se stala vedoucí stáje (konírny) v lednu 2022. V tuto dobu jsme spolu klasicky komunikovaly a mnohokrát si byla u mě pro radu ohledně vedení stájí. Postupem času jsem zjistila na mnoha případech, že sestřička Jindřiška lže, a to nejen mě, ale i ošetřovatelům konírny, kteří jsou jejími podřízenými. V létě 2022 jsem to už nevydržela a sestřičce Jindřišce jsem řekla, co si o jejích lžích myslím a upozornila jsem jí, v duchu přátelském, že by neměla lhát, a už vůbec ne svým zaměstnancům! Na toto mi sestřička Jindřiška odpověděla, že jak ona vede stáje, je jen její věc a mě do toho nic není, a že bych si měla dát veliký pozor, protože to mám prý u paní ředitelky velice nahnuté! Pro mě to byla výhrůžka a od léta jsem se se sestřičkou Jindřiškou přestala bavit. Nicméně jsem její slova měla v hlavě a zajímalo mě, proč to mám u paní ředitelky nahnuté, ” uvádí Karolína Moulisová. V prosinci 2022 byla na konírně schůze soukromníků za přítomnosti jak sestřičky Jindřišky O., tak paní ředitelky. Po schůzi se Karlolína zeptala paní ředitelky před několika soukromníky a několika ošetřovatelkami, proč to má u ní (podle slov Jindřišky) velice nahnuté!? Na to jí paní ředitelka odpověděla: „Já vás ani neznám, ani nevím kdo jste!“ Ale najednou hned 19. prosince mi paní ředitelka, která ani neví, kdo jsem poslala výpověď z ustájení! “Pro mě veliká rána a zrada! Ukázka absolutního nevědomí, co se na konírně děje! Za celou tu dobu, co mám ustájeného vlastního koně v zoo parku, jsem zažila tři ředitele a zhruba osm vedoucích stájí, ale takové jednání, jak ze strany současné ředitelky, tak ze strany Jindřišky O. (zdravotní sestra – vedoucí konírny), jsem nikdy nezažila,” popisuje svou trpkou zkušenost Karolína Moulisová. Podle manažera, kterého naše redakce oslovila je až zarážející, že se ředitelka zbavuje takto peněz za nájem v době, kdy se finanční situace ve veřejném sektoru zhoršuje ze dne na den. Ale podle slov dalších klientek čistka nepohodlných, řádně platících nájemců, zdaleka nekončí. Může se to zdát jako slepičí boj o trůn vedoucího stáje, který nakonec vyhrála zdravotní sestřička.

Hospodaření v jezdecké stáji ZOO parku Chomutov • volné boxy – i přesto výpovědi čtyřem koním (třech klientů) 4 x 8 tisíc korun • prodej koně cca 3 roky neplatícího klienta za 10.000 korun kamarádce paní J.O. 36 x 6.000 korun – kobyla byla čtyřletá, její cena byla minimálně 100.000 korun při dnešních cenách koní, 216.000 korun nehledě na možnost jejího využití v oddíle JK nebo jako kůň pro rekreaci 90.000 korun

Dva kladrubští koně zakoupení městem pro zápřah na reprezentaci města 2 x 12 x 6.000 korun a pro jejich využití na komerčních akcích (svatby, vození turistů a jiné), 144.000 korun se jich přes rok neúčastní a do zápřahu nechodí, koně za své pojala jedna z ošetřovatelek pro své osobní účely. • Vedení ZOO parku využívá jako pracovní sílu dětí, byť s domluvenou kompenzací – užití koní ZOO parku, bohužel v jejich neprospěch většina koní je již v důchodovém věku, a tím pádem se děti nemohou dál jezdecky rozvíjet, dále pak za to, že zde pracují ve svém oblečení, do kterého se převlékají v šatně, za kterou nepochopitelně únor 2023 3 platí JK každý měsíc 6.000 korun. Absurdní je, že zde sice ZOO park šetří na mzdě za ošetřovatele a tedy i vydělává za pronájem šatny pracujícím dětem. Proč tedy přestala platit za soukromé využití šatnového prostoru paní J.O, která je zde klientem a vedoucí stáje, ale jako vedoucí stáje se neúčastní žádných pracovních činností v plném rozsahu, jako již zmíněné děti. Navíc šatnový prostor využíván paní J.O. je těžko vytopitelný, tudíž velmi nehospodárný. Počtem m² je téměř stejný, ne-li větší. Je možné, že to tak je i s placením ustájení?

Přes rok se nekonají žádné akce pro členy JK, natož pro veřejnost, jako by stáj a jezdecký oddíl, které zde jsou přes 45 let přestaly existovat, jen pro splnění egoismu jedné osoby s politickou tlačenkou ČEKACÍ LISTINA

Je nutná čekací listina, pokud je několik volných boxů? 7 x 8.000 korun

Tuto fiktivní listinu si paní J.O. zřejmě vymyslela sama a tudíž i výběr klientů – 56.000 korun. Kdo to posuzuje? Pouze ona nebo někdo další? • Ví vedení města o těchto praktikách? Z toho vyplývá, že do náplně práce zaměstnance nepatří ježdění koní, ba dokonce jednu dobu (za vedení pana Kašpárka) měli zaměstnanci zakázáno na koních jezdit v pracovní době, proč nyní ZOO park platí trenéra zaměstnancům?  Je dožadování se svých práv dle provozního řádu stáje něčím, jako narušováním klidu paní ředitelky a neměla by popřípadě J.O. jako vedoucí stáje tedy tento pomyslný „Klid” udržet?  Věřím, že každý z nás, kdo trávíme svůj volný čas někde nějakou aktivitou, ať už jakoukoli, chceme mít fajn podmínky, proto svůj čas trávit především ve chvíli, kdy nás to každý měsíc stojí nemalé peníze (min. 8.000 korun).

Neměl by ZOO park (vedení) usilovat především o prospěch všech zvířat v něm umístěných? Vyhození klienti: Karolína Moulisová – klientkou 15 let 1.080.000 korun Na svém soukromém pozemku poskytla ustájení koňským důchodcům v majetku ZOO parku, a to dvakrát v délce součtem cca 1,5 roku, a tím pádem ušetřila ZOO parku 108.000 korun. Dita Řáhová  klientkou 14 měsíců 84.000 korun. “Do ZOO parku jsem nastoupila 1. 8. 2021 jako ošetřovatelka na dobu určitou, a to jeden rok. Od této doby jsem působila přímo v ZOO parku, kdy mě zhruba v půli října 2021 paní Alena Voborníková přesvědčila, ať jdu pracovat do Jezdecké stáje, ve které jsem vyrůstala, jsem usoudila, že je to dobrý nápad, do této doby jsem vlastního koně měla ustájeného na Blatně. Svého koně jsem tedy přestěhovala do jezdecké stáje ZOO parku, v této době zde byla vedoucí stáje paní Alena Voborníková a paní J.O. pouze klientkou, uvádí Dita Řáhová. S paní J.O. jsem se osobně neznala. V lednu 2022 se stala vedoucí stáje již zmíněná J.O., a tudíž se stala její podřízenou.

V jejích očích bylo téměř vše v pořádku, zaráželo i ji, nejen mě, že J.O. nevěděla v mnohých situacích, především u ošetřování ustájených koní, jak je řešit. V červenci 2022 za Ditou J. O. přišla s nabídkou převzetí funkce vedoucí stáje. “Řekla jsem, že si to rozmyslím, načež nabídla hned svou pomoc, že to není nic těžkého, že za cca 30 h / měsíc, rádoby práce“ budu odměněna částkou 6.000 korun. Zajímalo mě, na co vše se práce při 30 h /měsíc vztahuje?,” doplňuje Dita. Bylo mi řečeno: ,To si např. napíšeš 3 h vyřizování mailů, 2 h schůzka s paní ředitelkou, no vždycky se ty hodiny dají nějak odůvodnit. ” 31. 7. 2022 Ditě vypršela smlouva se ZOO parkem. Dva měsíce před koncem mě J.O. neustále ujišťovala, že jí smlouvu 100% o rok prodlouží. “I přesto jsem 1. 8. 2022 nastoupila do nového zaměstnání z důvodu lepšího platového ohodnocení. Pozitivní hodnocení mé osoby paní J.O. stále trval, dokonce za mnou několikrát přišla, že se můžu kdykoli vrátit, že byla vždy s mojí prací spokojená. V tuto dobu jsem již byla pouze klientem.

Občas jsem byla svědkem vyhrůžek J.O. jiným klientům a po nějaké době byla adresována i mě. Po celou dobu svého působení ve stáji, ať už jako zaměstnanec nebo klient jsem měla řádnou platební morálku a nikdy jsem neporušovala provozní řád této stáje. Proto si myslím, spíš jsem přesvědčena, že výpověď z nájemní smlouvy v této stáji přišla pouze z osobních důvodů J. O. Žádného přestupku vůči její osobě a osobě paní ředitelky Fryčové si nejsem vědoma a ani mě na něj nikdo nikdy neupozornil, doplnila Dita Řáhová. Jak se tohle může stát ve stáji, která není soukromým majetkem ani jedné ze zmíněných?


Martina Lukacs Šádová – oficiální klientkou cca rok, kdy ustájení platila za dva koně 144 tisíc korun.

Od mých 8 let jsem byla členem JK PZOO Chomutov. Začínala jsem zde jako řádná členka a v dospělosti jsem byla několik let členkou výkonného výboru Jk. Akcí pořádané městem Chomutov nebo jezdeckým klubem jsem se pravidelně účastnila jak pracovně, tak i jako doprovázející zodpovědná osoba .

Mé zkušenosti jsem také získala v Rakousku, kde jsem pracovala jako ošetřovatel sportovních koní. Se stájí ZOO parku jsem od dětství spjatá nejen já, ale i má dcera zde vyrůstala a úspěšně reprezentovala JK ZOO parku Chomutov na voltižních a parkurových závodech. K reprezentaci na závodech v posledních letech využívala vlastní koně.

Do 31. 12. 2022 jsem byla aktivní členkou a cvičitelkou JK ZOO parku, svou aktivitu jsem kvůli narůstající šikaně a neshod s vedoucí stáje J.O. byla nucena kvůli vlastní bezpečnosti ukončit.

V polovině prosince jsme měli schůzi majitelů koní, ošetřovatelů a vedení. Zde jsme dostali možnost říct své připomínky, a nám zde byly sděleny nějaké informace a také, že přijde navýšení ustájení, ale konkrétní částku nám nesdělil v tu chvíli nikdo, ani vedoucí stáje J. O.ani paní ředitelka Fryčová, výslednou částku jsme se dozvěděli ,,Tak nějak“ druhý nebo třetí den. Pár dní po této schůzi mě a ještě dvou klientkám byla ukončena nájemní smlouva. Důvod uveden nebyl. Onen důvod jsme se, stejně jako částku za ustájení dozvěděli ,,Tak nějak“ Prý je to pro to, že neustále narušujeme klid ve stáji a tudíž klid paní ředitelky. Je upozornění na neprofesionalitu a nelogičnost či šikanu, rušením onoho pomyslného klidu?

S paní J. O. Jsme byly velké kamarádky do doby, kdy si paní J.O. domluvila schůzi s paní ředitelkou kvůli údajné nespokojenosti s vedením stáje Karlem Kašpárkem, už tehdy šlo o jeho křeslo. Zde se ukázalo, že i toto přátelství bylo ze strany J.O. pouze účelové. Při jedné z prvních konfrontací, kdy se mi nelíbilo počínání vůči Karlu Kašpárkovi, mi paní J. O.řekla: „Můžeš si vybrat, buď půjdeš s námi proti Karlovi nebo naše kamarádství končí a uvědom si, že mám za sebou lidi z města“ A tak skončilo naše přátelství.

Nikdy mě nikdo neupozornil na porušování provozního řádu, jen mi bylo jednou či dvakrát sděleno, že prý kvůli mně chtějí ukončit pracovní poměr někteří zaměstnanci stáje, což se také ukázalo jako lež. Paní ředitelka Fryčová mi doporučila nějakou dobu nechodit do stáje. Zde nevím, jak si to vysvětlit? Ví paní Fryčová, že kůň potřebuje pravidelný každodenní pohyb, a to pomíjím fakt, že jsem byla platícím nájemcem.


Andrea Benčičová

Já níže podepsaná, jsem byla klientkou stáje ZOO parku tři roky a tři měsíce. Zde jsem byla od dětství členkou jezdeckého klubu a cvičitelkou pony klubu téměř do svých 20 let. A tak pro mě volba ustájení našeho koně směřovala sem. Chtěla jsem, aby i dcera zažila minimálně podobné dětství tomu mému. Anet se zde úspěšně rozvíjela, proto mě vůbec nepřekvapila volba školy, kde se přihlásila na obor ošetřovatel a jezdec koní. Byla nadšena. Tato stáj vždy nabízela služby zkušených jezdců, kteří tady měli také ustájeny své koně, nebo dojížděli do ZOO parku trénovat jiné klienty. Jezdecký svět jak se patří. To vše pěkně fungovalo zhruba do září, roku 2021.

Proto, že ve stáji ZOO parku je zkrácena provozní doba, a to pouze do 18.30 a my jsme tím pádem téměř nestíhali za koněm dojíždět, tak škola umožnila Anetě vykonávat praxi zde. Radovali jsme se a především naše Anet. Děti zde zastávaly práci za minimálně jednoho ošetřovatele a každý víkend plnily služby, které by jinak museli zajišťovat zaměstnanci. V týdnu děti obstarávaly odpoledne koně, brigádníci chodili brigádničit, nikde žádný „mráček“, prostě „koňácká idylka“.

Překvapilo nás, že to bude problém.

Po prvním pololetí jsme oslovili čerstvě jmenovanou vedoucí stáje paní J.O, zda je možné, aby dcera nastoupila na praxi. Ta odvětila, že zjistí informace. Po týdnu vyčkávání jsem se připomněla, jak to vypadá se zmiňovanou praxí? Bylo mi sděleno, že to nejde, důvod mi ale vysvětlen nebyl. Jen striktní „Ne, nehodlám se k tomu vyjadřovat“. Na základě toho jsme se odvolali na ředitelství. Ani zde jsme se ale nedozvěděli, proč není možné zde vykonávat praxi. Proto jsme neváhali a odvolali se na Magistrát města, až po té nám bylo vyhověno. Zákulisně jsme se dozvěděli, že největší problém s Anetinou praxí má paní ošetřovatelka Alena V. Bylo to pro nás překvapení, žádný spor jsme spolu neměli, a tak jsme jen nechápali.

Anet nastoupila na praxi, s vidinou toho, že ulehčí práci stávajícím ošetřovatelům, ti se radovali, až opět na výjimku paní Voborníkovou, té Anetina práce byla vždy málo nebo špatně. Vše by bylo v pořádku, pokud by paní Alena V. byla ochotna Anet opravit a smysl práce vysvětlit, ale to se bohužel nestalo. Ta bohužel údajnou nedostatečnost řešila výhrůžkami typu: „Dokud to nedoděláš, nepůjdeš na svačinu, ani na záchod. Ty tu praxi tady vzdáš sama!“

Oslovili jsme vedoucí stájí paní J.O., zda by paní ošetřovatelce vysvětlila, že zde Anet sbírá zkušenosti, tudíž není ,,dokonalá“. Bohužel se to otočilo proti naší dceři, kdy ji začala vyhrožovat i paní J.O., že nemusí vše hlásit doma.

„Záleží jen na tobě, jak budeš spolupracovat, můžeš zde vydržet 2 roky, rok nebo jen dva dny,“ Takovou větu jí měla říct vedoucí stájí J.O.

A nastaly dceřiny zdravotní problémy a poté jsme se dozvěděly, že dcera chce svou školu vzdát, nechápali jsme proč. Nějakou dobu nám to dcera ještě tajila. Před začátkem nového školního roku jsme znechucení atmosférou ve stáji ZOO parku odešli. Kvůli jejímu trvajícímu strachu, že ,,takto“ to funguje všude, doufáme, že dcera školu nevzdá a najde cestu zpět k její vášni, ke Koním.

 

Několik otázek dostala po telefonické dohodě ředitelka ZOO parku.

  • Co bylo příčinou (důvodem) náhlých výpovědí několika boxů pro ustájení koní?
  • Kolik je aktuálně volných boxů na ustájení koní?
  • Existuje pořadník na boxy na ustájení koní?
  • Kolik se v ZOO parku platí za ustájení koně za jeden měsíc?
  • Proč na webových stránkách ZOO parku na Vás stále jako u jediného zaměstnance chybí kontakt?

Ředitelka Fryčová dosazená náměstkem Dindou z Nového Severu, ale i přes urgenci na otázky dlužné občanům Chomutova neodpověděla.

Je to jen další arogance, která ukazuje spíš nekompetentnost a klientelismus, který se na chomutovské radnici projevuje také v personálních věcích pod kuratelou místních politiků?


K případu vyhazování dlouholetých nájemců, kteří platí každý měsíc do městské organizace nemalé peníze se vyjádřil i chomutovský zastupitel JUDr. Ladislav Kosán.

„Na základě žádosti několika dotčených chovatelek koní jsem posoudil právní dokumenty týkající se ustájení jejich koní a následné ukončení smluvního vztahu mezi chovatelkami a ZOO parkem Chomutov. Z právního hlediska byl postup ZOO parku v souladu s právním řádem a uzavřenými listinami, zejména pak s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb, které oběma stranám umožňují výpověď ze smlouvy bez uvedení důvodu.

Mám však důvodné pochybnosti o tom, zda jednostranná výpověď chovatelkám v prosinci, kdy ve lhůtě 3O dnů musí ustájení koní opustit a vyhledat jejich náhradní ustájení je v souladu se zásadou uvedenou v Občanském zákoníku, v čl.2 odst.3, podle kterého výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. Nelze ani pominout ztrátu nájemného od několika chovatelů ke škodě rozpočtu města potažmo ZOO parku,“ uvedl JUDr. Ladislav Kosán.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email