V Chomutově se chystá spalovna odpadů, opozice chce mimořádné zastupitelstvo

V nejkratším možném termínu chtějí zastupitele města svolat mimořádné zastupitelstvo. Na území města se chystá bez vědomí občanů vysokokapacitní spalovna. Informací je málo nebo žádné, protože současná koalice ve složení hnutí ANO 2011 a Nový Sever vše projednala jen za zavřenými dveřmi na radě města v neveřejném zasedání.

„Třetímu největší klubu současná koalice odepřela mít zástupce v klíčových výborech a komisích, proto jsme se vše dozvěděli o kolegů“ uvedl JUDr. Jaroslav Kosán (předseda zastupitelského klubu SPD a PRO).

„Po telefonické dohodě jsme obdrželi od zastupitelů z opozice informaci, že koaliční zastupitelé na území našeho města dali spalovně bez dalšího zelenou.  Proto se připojíme k návrhu na svolání mimořádného zastupitelstva, které veřejně projedná tento záměr , aby občané Chomutova nebyli ti poslední, kteří se o tom dozví,“ uvádí členové zastupitelského klubu SDP a PRO.

Majitelem chomutovské teplárny je soukromá společnost, která již městu oznámila záměr projektu „EKOLOGIZACE TEPLÁRNY CHOMUTOV – 2. ETAPA“. Podle  zastupitelů je potřeba jednat rychle, protože celý proces již započal a radní bez vědomí zastupitelstva mu v tichosti dali zelenou.

Obsahem projektu soukromé společnosti, která vlastní teplárnu v Chomutově je přestavba chomutovské teplárny na spalovnu odpadů. Tento typ projektů bývá také označován jako Zařízení pro tepelné využití odpadů (ZEVO). Nově vzniklá velkokapacitní spalovna by měla pálit směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad a zbytky po vytřídění recyklovatelných plastů nejen z místní produkce odpadu, ale také z okolních regionů Chomutova, Žatce, Karlových Varů a Sokolova.

Objem spáleného odpadu by podle projektu měl být 60 000 tun ročně v nepřetržitém provozu.

Pro posuzování dopadů na město je to zásadní informace, protože uhlí se v chomutovské teplárně nepálí již od roku 2019. Od této doby je celý Chomutov zásobován zbytkovým teplem z elektrárny Prunéřov, takže nová spalovna odpadů by do města přinesla nové emise.

Opoziční zastupitele informovali  své kolegy o tom,  že radní  se na prosincovém, neveřejném jednání rady města k projektu vyjádřili tak, že posouzení vlivu na životní prostředí nepožadují další podmínky a celou věc zjišťovacího řízení, jehož cílem je rozhodnout zda projekt potřebuje posouzení z hlediska dopadů na životní prostředí jen berou jen na vědomí.

Názor klubu zastupitelů PRO Chomutov podpořily kluby SPD a PRO a STAN.

„Se záměrem vybudování spalovny odpadů přímo ve městě nesouhlasíme a považujeme za nesprávné, že jako zastupitelé jsme neměli možnost se k problematice vyjádřit. Požadavek na posouzení dopadů projektu na životní prostředí považujeme za naprosto zásadní. Protože současné teplárna na území města žádné emise neprodukuje, nová spalovna odpadů by přinesla další znečištění do města s již tak velkou imisní zátěží. Navíc je třeba zohlednit i zatížení města dopravou 60 000 tun odpadů ročně do spalovny. Vzhledem k závažnosti problematiky a zejména dlouhodobých důsledků pro město považujeme za vhodné, aby se projektem zabývalo zastupitelstvo.“

Zásadní otázkou bude odpověď ministerských úředníků, zdali  je nutné vypracovat tak zvanou studii EIA, která posoudí dopady na životní prostření občanů žijících v Chomutově a okolí.

„Jde především o to, aby se všichni občané dozvěděli maximum informací, které souvisejí nejen se spalováním, ale také se zákonnými termíny ukončení skládkování a budoucí podoby odpadového hospodářství. Protože spalovna má vzniknout v Chomutově, mělo by být od počátku řečeno vše na rovinu, aby to celé nebylo o nás, bez nás,“ doplňuje zastupitel JUDr. Kosán.  


Celý projekt je dostupný i na adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4221?lang=cs

 

 

 

 


ANKETY HLASOVÁNÍ:

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email