Pro letošní zápisy do mateřských a základních škol jsou již známé termíny

Odbor školství chomutovského magistrátu již stanovil termíny, ve kterých se uskuteční zápisy do mateřských i základních škol pro školní rok 2023/2024. V Chomutově se tak zápisy do základních škol uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna a následně do mateřských škol 9. až 12. května.

Zápisy do základních a mateřských škol se uskuteční v dubnu a květnu. Jednotné termíny pro všechny chomutovské základní školy jsou středa 12. a čtvrtek 13. dubna. Pro mateřské školy je stanoveno od úterý 9. až do pátku 12. května.

 „Zápis bude opět možno uskutečnit jak ve formě osobní účasti, tak  i elektronicky. Je potřeba, aby tedy rodiče sledovali internetové stránky daných mateřských a základní škol, jelikož každá škola bude s dostatečným předstihem informovat o formě a postupu u jejich zápisu,“ vysvětluje Martina Kalová, vedoucí odboru školství.
Zápis do základních škol se týká dětí, které k 31. srpnu 2023 dovrší šestý rok věku, a dětí, jimž byl v minulém roce odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Do mateřských škol budou zapsány děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. srpnu 2023 třetího roku věku od nejstarších, ale také i děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších. 

Změna nastala oproti loňskému roku u zápisů ukrajinských dětí. Pro tyto děti již nebudou vypsány samostatné termíny. „Ukrajinské děti se budou zapisovat dle domluvy ředitelů do mateřských a základních škol ve stejném termínu spolu s ostatními dětmi,“ dodává Kalová.

Podrobnější informace o zápisech a jejich formě budou samozřejmě upřesněny, občané je naleznou s dostatečným předstihem na stránkách škol a též na webu města. Osoba, která doprovází dítě k zápisu, předloží u něj doklad o bydlišti a věku dítěte – tj. občanský průkaz nebo rodný list dítěte.

zdroj: mesto.chomutov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email