Zastupitelka Šárka Jánošková poprvé v komisi města

Zastupitelka Šárka Jánošková se poprvé účastnila jednání sociální komise města Chomutova.

Hned na 1. zasedání se řešilo jedno z nejdůležitějších témat, a tím jsou dotační programy pro sociální oblast na rok 2023 a žádosti jednotlivých poskytovatelů o podporu.

Čím se komise obecně zabývá?

„Sociální komise vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Vydává návrhy a usnesení týkající se sociální oblasti v Chomutově. Jejím účelem je podpora sociální oblasti v celé její šíři, zabývá se aktuálními tématy, iniciuje případné změny a návrhy pro jednání rady města.“

Co bylo na pořadu dne jednání komise?

„Sociální komise se zabývala kontrolou usnesení z minulých jednání, dále plánem práce na rok 2023, plánem termínů zasedání, dotačními programy pro sociální oblast na rok 2023  a jejich žádosti a komunitním plánováním.“

Kolik členů komise má a znáte je?

„Předsedkyní komise je Bc. Renata Adamová – předsedkyně komise a členové, Lenka Nagyová, Petra Neugebauerová, Miroslava Rudolfová, Bc. Petr Troníček, Vlastimil Waic a já. Takže nás je celkem sedm.“

Co je pro poskytovatele důležité ve vztahu k dotacím města?

“ Vše je možné najít na webu města. Hlavně jsou to zásady pro poskytování dotací a Grantový portál města, kde jsou všechny potřebné informace, které stanovují pravidla pro poskytování dotací, jejich formy, postupy při čerpání a další důležité informace.“


Členové sociální komise – Chomutov

  • Bc. Renata Adamová – předsedkyně komise
  • Mgr. Šárka Jánošková
  • Lenka Nagyová
  • Petra Neugebauerová
  • Miroslava Rudolfová
  • Bc. Petr Troníček
  • Vlastimil Waic

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email