Zastupitele stáhli výkup pozemků za téměř 12 miliónů, věcí se zabývá kontrolní výbor

Na zářiovém zastupitelstvu projednávali chomutovští zastupitelé mimo jiné výkup pozemků od Nadace na ochranu fauny Evropy za téměř 12 miliónů korun. V minulosti zastupitelé veřejně kritizovali, že vedení pozemky města Chomutova levně prodává, ale přitom draze nakupuje.

Nadace nabízí pozemky, které již řadu let vlastní, a ty jsou přímo v areálu chomutovského Zoo parku. Tyto pozemky ale nadace získala od města v minulosti za okolností, které neměly finanční plnění a budí u některých zastupitelů pochybnosti související s vypořádáním, které zastupitelům předkládají ke schválení radní města.

„Navržený záměr považuji za příliš rizikový“, uvedl krátce po zahájení projednávání kontraverzního bobu člen kontrolní výboru Ladislav Kosán (SPD-PRO).

Při projednávání výkupu pozemků také zaznělo, že se jedná o pozemky, které od města nadace nabyla směnou ve výměře 8,5 Ha, ty původně spravoval Pozemkový fond v létech 2004 – 2006.

„Jsou tam zájmy, o kterých nemáme tuchy, jedná se o komplikovaný převod z roku 2004, proto si chceme celou situaci zmapovat.  Navrhuji, aby byl bod z jednání zastupitelstva stažen, a aby se k věci zastupitelé vrátili po projednání v kontrolním výboru.“ doplnil Kosán.

Podle slov primátora Hrabáče (ANO) byli zástupci Nadace na ochranu fauny Evropy na  jednání zastupitelstva pozváni, ale bohužel se nedostavili.

Náměstka Dindu (Nový Sever) kromě složitosti celé transakce hodně zajímaly kompetence kontrolního výboru a jeho případná detektivní činnost v souvislosti s jeho kompetencemi, které jsou upraveny v zákoně  O obcích. Dinda se aktivně zapojil do diskuse hkavně, aby  připomněl, že kontrolní výbor může kontrolovat pouze usnesení zastupitelstva města. Po neodborném, veřejném školení, které Dinda uštědřil všem zastupitelům, oznámil zastupitel Kosán, že kontrolní výbor bude posuzovat usnesení z roku 2020, a tím planou Dindovu diskusi uzavřel.

V Nadaci na ochranu fauny Evropy se skrývá mnoho zajímavých osobností i osob z chomutovské politiky.

V době, kdy probíhaly dnes diskutované a kontraverzní majetkové převody, působil v nadaci její bývalý spoluzakladatel a současný senátor Přemysl Rabas. Byl to právě Rabas, který působil ve stejné chvíli v orgánech nadace a zároveň pracoval jako zaměstnanec města v pozici ředitele Zoo parku. Po odvolání Rabase z pozice ředitele tehdejším vedením města, následně v nadaci nahradila další politička, dnes starostka obce Blatné u Chomutova, Iveta Rabasová Houfová, druhá manželka senátora Rabase, která dnes v nadaci působí.

Finanční výbor města Chomutova  také nedal této transakci zelenou. Pouze tři členové ze sedmi souhlasili s výkupem pozemků, další čtyři členové Finančního výboru se při hlasování zdrželi. Už to vzbuzuje další závažné pochybnosti, které mohou ukazovat nejen na morální pokřivení, ale i další obavy, které ukazují na neobvyklou transakci na vrub městské pokladny řádech miliónů.

V případě výkupu pozemků to nebude jen Rabasová Houfová, která bude prostřednictvím nadace konzumovat veřejné peníze občanů Chomutova za pozemky, které nadace nabyla zdarma.

Dalšími prodeje chtivými členy působícími v Nadaci na ochranu fauny Evropy (IČO 61342831) jsou osoby, které lze veřejně dohledat. Po zadání úplného veřejného výpisu je možné se dozvědět i zpětně, kdo všechno se v minulosti v nadaci angažoval. Členy správní rady nyní jsou IVETA RABASOVÁ HOUFOVÁ, MUDr. MICHAL KASL, JUDr. MILAN KINDL, CSc., RNDr. ALEŠ TOMAN a IGOR MAŠÍN, Revizor je IVANA KOVÁČOVÁ. V minulosti byl členem mimo jiné, také zmiňovaný  senátor PŘEMYSL RABAS, který se dnes „stará o blaho občanů“ v Praze.

Tyto osoby, které nepřišly na pozvání jednání zastupitelstva, budou po odprodeji pozemků z vlastnictví nadace skutečnými příjemci městských peněz ve výší téměř 12 miliónům korun. Nadace přitom za pozemky neuhradila jedinou korunu kupní ceny, protože je směnila za pozemky jiné, které opět získala bezúplatně.

Po diskusi zastupitelé stáhli výkup pozemků v Zoo parku od Nadace na ochranu fauny Evropy, za které má město vyplatit do soukromích rukou 11, 965 220,- korun z veřejného rozpočtu.

V dalším jednání o vykoupení pozemků budou zastupitelé rozhodovat na příštím zastupitelstvu, kdy by měla být k dispozici zpráva kontrolního výboru.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email