Jirkovský městský ústav obhájil značku kvality

jirkov muss

Jirkov – Městský ústav sociálních služeb Jirkov poskytuje služby na té nejvyšší úrovni. Důkazem je to, že se mu podařilo obhájit pro službu domov pro seniory a pro domov se zvláštním režimem „Značku kvality v sociálních službách“.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která ocenění uděluje, hodnotí těchto 5 oblastí: ubytování, stravování, kulturu a volný čas, partnerství a péči.

apss cr
aps

Cílem Značky kvality je tedy poskytnout uživatelům, zájemcům o službu a také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, co mohou od života v daném zařízení očekávat.

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v trvalém i přechodném pobytu, v domě s pečovatelskou službou a klientům v terénu.

Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálních potřeb klienta.

MěÚSS Jirkov poskytuje:

  • Sociální služby
  • Sociální poradenství

Sociální poradenství je ambulantní a terénní sociální služba, která je určena osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života a nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Sociální poradna sídlí v prostorách MěUSS Jirkov na adrese U Dubu 1562, Jirkov

  • Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba určena osobám, ve věku od 7 let, které mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění a mentálního postižení a seniorům.

Cílem je umožnit formou individuální podpory běžný způsob života a zůstat co nejdéle v domácím prostředí doma.

  • Pobytové služby

V pobytových zařízeních MěÚSS Jirkov jsou klienti ubytováni na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní sociální zařízení. Klienti mají zajištěno celodenní stravování 6x denně Nabídka jídel zároveň odpovídá potřebám dietního stravování. Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách. Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem. Klienti zde mohou využívat nabídky volnočasových aktivit, kulturních a společenských akcí, rehabilitace, kadeřnice, pedikérky a kantýny.

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením U Dubu

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytové zařízení, které poskytuje celoroční ubytování a stravování osobám od 40 let, které jsou z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění odkázáni na pomoc druhé osoby. Cílovou skupinu tvoří osoby, které vzhledem ke snížení soběstačnosti potřebují nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby při zajištění svých základních životních potřeb. Kapacita domova je 88 lůžek.

  • Domov pro seniory Mládežnická

Domov pro seniory je pobytové zařízení, které poskytuje celoroční ubytování a stravování seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a to zejména z důvodu věku. Tato služba je určena osobám, jejichž situace vyžaduje celodenní pomoc a podporu jiné fyzické osoby, a které již nemohou déle žít ve svém původním prostředí. Kapacita domova je 94 lůžek.

  • Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je pobytové zařízení sociálních služeb pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby. Kapacita domova je 44 lůžek.

  • Odlehčovací služba

Tato služba je určena osobám od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné denní činnosti. Jedná se o osoby, které jsou ve svém přirozeném prostředí závislé na pomoci svých blízkých. Odlehčovací službu mohou klienti využít pouze k pobytu přechodnému, cílem je, aby se lidé mohli vracet do svého přirozeného prostředí. Kapacita odlehčovací služby je 30 lůžek. Žádost o poskytnutí jednotlivých sociálních služeb naleznete na www.meussj.cz

  • Dům s pečovatelskou službou

Zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou v ul. Mládežnická 1753, je město Jirkov. Městský ústav sociálních služeb (MěÚSS) Jirkov má objekt ve výpůjčce.

Dům s pečovatelskou službou je součástí objektu Domova pro seniory. V Domě s pečovatelskou službou jsou ubytovací jednotky, které jsou ve dvou patrech Jedná se o ubytovací jednotky, jejichž přidělování podléhá schválení odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností města Jirkova

Ubytovací jednotky v Domě s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny občanům, kteří dosáhli starobního či invalidního důchodu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Ubytované osoby mohou čerpat sociální služby formou pečovatelské služby nebo služby osobní asistence.

V Domě s pečovatelskou službou je k dispozici 49 bytů a kapacitou 59 osob.

Žádost o byt lze podat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na www.meussj.cz, nebo

Všechny služby jsou poskytovány s důrazem na individuální potřeby klientů, zachování jejich dovedností a respektem jejich životních postojů.

zdroj: jirkov.cz

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email