Radní Chomutova pokračují ve změně lázní na knihovnu

Soutěž o návrh „KONVERZE OBJEKTU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH LÁZNÍ NA KNIHOVNU 21. STOLETÍ“, vypsali radní Chomutova i přes to, že více než tisíc občanů se jasně v anketě vyjádřilo, že chtějí, aby Městké lázně byly obnoveny.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně – provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor.
Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude míst dostatek zázemí nejen pro rozvoj své klasické činnosti, ale také kulturních, společenských, kreativních a komunitních aktivit, které vdechnou nejen samotnému objektu, ale také okolnímu parku nový život.

Návrh by měl respektovat soutěžním zadáním definovanou obsahovou náplň tak, aby byly maximálně zajištěny veškeré současné a výhledové funkce knihovny, současně se však musí citlivě vypořádat s hmotovým a konstrukčním řešením objektu, které má své nesporné kvality a reprezentuje architekturu doby svého vzniku.

Návrh by měl komunikovat se svým bezprostředním okolím a respektovat krajinu okolního stávajícího centrálního městského parku a adekvátně se do ní začlenit.

Návrh musí rovněž využít v maximální možné míře obnovitelných zdrojů pro zajištění svých energetických potřeb.
Vybraný návrh řešení se stane podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.

Za novou knihovnu plánují politici utratit 45 miliónů korun bez DPH. V gesci má chátrající lázně současný náměstek primátora David Dinda (Nový Sever)

zdroj: úřední deska Chomutov, foto FB


Napsali jsme…

Tisíce hlasů pro chomutovské lázně

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email