Nejdůležitější je…

Nedávno mě zaskočila otázka mých žáků: „Jakou vlastnost považujete za nejdůležitější?“ Dali mi čas na rozmyšlenou. Hodně jsem o tom přemýšlela, srovnávala a nakonec vyhodnotila.

Vzhledem k tomu, že v žebříčku hodnot mám na prvním místě život a zdraví je jasné, že takovou vlastnost mají piloti dopravních letadel, strojvedoucí, řidiči veřejné dopravy a kapitáni lodí. Mám na mysli zodpovědnost. Zodpovídají za životy lidí, za jejich bezpečnou přepravu. Velmi si vážím zodpovědnosti všech lékařů a zdravotníků. Zodpovědně přistupují ke stanovení diagnózy, léčbě i k výrokům směrem k pacientům. Způsob řešení pokusem a omylem je prakticky nemožný.

Zodpovědně se ke svému povolání staví převážná většina pedagogů. Zvláště v mateřské a základní škole do jejich působení rodiče skládají to nejcennější, co vlastně v životě mají.

Nelze opomenout i nesmírnou zodpovědnost všech stavařů. Vše vzorně předem propočítáno, vystavěno a zabezpečeno. S pohledem směrem k profesím lze říci, že přistupuje – li se k nim zodpovědně, je potom radost pohledět na jakoukoliv profesi.

Výchova k zodpovědnosti začíná již v rodině. Dítě kopíruje zodpovědné či nezodpovědné chování svých rodičů i prarodičů. Nutné je chovat se zodpovědně i ve vztahu. Jeden k druhému v rodině. Týká se to zdravého životního stylu, finanční rozvahy, ale i vhodných výroků a chování. Dítě učíme zodpovědně přistupovat ke svým věcem, k zadaným úkolům.

Tíha zodpovědnosti dopadá již na žáky středních škol. Ač se to nezdá, tak nejzodpovědnější musí být studenti středních odborných škol. Již v průběhu vzdělávání zodpovídají za svoji činnost v době praktické výuky. Za správnou aplikaci injekce, za podávání léků, za správné zapojení elektrického proudu, za výrobu kuchyňské linky nebo jakoukoliv montáž. Vážím si takových 16ti – 17ti letých žáků, kteří na sebe plně přebírají zodpovědnost.

V současné době před volbami uvažuji i o zodpovědnosti jednotlivých politiků. Ideálem by bylo, kdyby již před volbami si uvědomovali, že zodpovědné chování a konání se od nich očekává. Aby jim bylo jasné, že tuto vlastnost musí ctít, aby naplnili představy, přání a požadavky svých voličů. Kdo ví, že zodpovědný není, ať do politiky nevstupuje, či není zvolen.

PaedDr. Soňa Valušková, kandidátka za hnutí Správná volba pro Zdraví a Sport

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email