Ladislav Kosán kandiduje v Chomutově za stranu PRO na společné kandidátce s SPD

Ladislav Kosán se narodil v Příbrami, rodiče pocházeli z vesnic v okolí Příbrami, základní školu vyšel v Žatci, stejně jako gymnasium. Ve škole byl aktivní, sportoval a odmaturoval s vyznamenáním.
 
V letech 1970 až 1975 pokračoval na studiích v Praze, kde navštěvoval právnickou fakultu. Lyžoval za Slávii VŠ a pracoval ve studentském klubu IURIDICA, který s několika spolužáky založili v roce 1973. 

V roce 1975 Ladislav Kosán  nastoupil jako právní čekatel k Okresní prokuratuře v Lounech. Po absolvování čekatelské praxe v roce 1977 složil prokurátorské zkoušky a byl jmenován prokurátorem. V Lounech pracoval s krátkými přestávkami do roku 1984. Jeho specializací byly věznice a násilná trestná činnost.

„V květnu 1984 jsem na právnické fakultě absolvoval rigorozní řízení a získal jsem akademický titul JUDr. V roce 1977 jsem se oženil a v tomto roce se nám narodila dcera Lada, která je rovněž absolventkou Právnické fakulty UK a v současné době vykonává advokátní praxi v Praze,“ říká Ladislav Kosán 

Od roku 1984 pracoval na Okresní prokuratuře v Chomutově až do důchodu. Postupně vykonával všechny oblasti činnosti tohoto orgánu, včetně problematiky státní správy a samosprávy.

„Po revoluci jsem byl ministrem spravedlnosti jmenován k 1.1.1991 okresním prokurátorem a tuto funkci vykonával až do května 2020 (od 1994 státní zastupitelství). Řídil jsem uvedený úřad tedy více než 20 let, dosahovali jsme velmi dobré výsledky, jak po stránce efektivity, tak i po stránce výchovy pracovníků, řada kolegů z úřadu se vypracovala do vyšších pozic (krajské a vrchní státní zastupitelství).
I během náročné řídící práce jsem si ponechával prostor k vlastní specializaci, kterou byla hospodářská trestná činnost a problematika vězenství,“ doplňuje JUDr. Ladislav Kosán. 

Od roku 2021 odešel do důchodu a opustil státní službu, která mu bránila se veřejně angažovat po celý život pracovní kariéry.

Ladislav Kosám má mnoho zkušeností, které získal při své práci a rozhodl se je využít v komunální politice v rámci podpory strany PRO, která preferuje právo, respekt a odbornost jako základní předpoklad pro dobré fungování veřejných institucí a občanského života u nás.

„Rád bych alespoň malým dílem chtěl přispět ke zkvalitnění komunální politiky, “ uvádí JUDr. Ladislav Kosán.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email