Bc. Lada Lacinová kandiduje v Jirkově za SPD s podporou PRO

Lada Lacinová se od dob studií na Střední zdravotnické škole věnuje práci v sociálních službách. Prošla prací pečovatele, pracovníka v sociálních službách, zdravotní sestry a aktuálně se věnuje specializaci ve zdravotnictví (ergoterapie) , kterou vystudovala na Univerzitě J.E. Purkyně. Svou práci má ráda. Zásadní je vnímání smysluplnosti, která je pro ni tou největší motivací. Je maminka dvou dětí a bydlí v Jirkově. Díky dlouholeté praxi v sociálních službách získala všeobecný přehled a potřebu tuto oblast rozvíjet a podporovat.

Co lze chápat pod pojmem sociální služby?

Jedná se o komplex činností, které vedou jednotlivce či skupiny k začlenění do společnosti a zabraňují sociálnímu vyloučení. Cílem je snížení všech zdravotních a sociálních rizik, udržení

soběstačnosti jedince v co největší možné míře, rozvoj stávajících schopností a dovedností.

Jaké známe sociální služby?

Podoby poskytovaných sociálních služeb jsou různorodé. V první řadě můžeme mluvit o terénních sociálních službách, kdy člověk setrvává v přirozeném domácím prostředí a využívá např. pečovatelskou službu, která je nápomocna pouze při určitých činnostech, které člověk není schopen vykonávat sám. Dále ambulantní sociální služby, kam spadají nízkoprahová zařízení či poradny. V neposlední řadě můžeme mluvit o pobytových sociálních službách, kde jedinec trvale či krátkodobě setrvává v zařízení, které mu komplexní sociální služby zajišťuje.

Kolik lidí pracuje a jaké profese máme sociálních službách?

V sociálních službách pracuje v Česku více než 100 tisíc lidí, jedná se o sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pečovatele, asistenty a v neposlední řadě zdravotnický personál. souvislosti se stárnutím populace rok od roku stoupá i poptávka po zaměstnancích v této oblasti. Vzhledem k tomu, že je tato práce velice náročná jak po psychické, tak fyzické stránce, není vždy vhodná pro každého.

Jaká kritéria by měl pracovník sociálních služeb splňovat?

Pracovník v sociálních službách musí být empatický, musí být flexibilní, schopný rozhodovat se, psychicky stabilní. Zdaleka ne všichni v konfrontaci s praxí obstojí.

Máte nějaké přání pro lidi s takových profesích?

Přála bych si aby nadále sociální služby kvetly, aby kvalita zaměstnanců v této oblasti stále stoupala, aby zaměstnanci v tomto odvětví byli dostatečně ohodnoceni a motivováni. Stejně tak, jak se starají o druhé je nutné aby mohli kvalitně pečovat i sami o sebe.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email