Zastupitelé posvětili podnikateli z Chomutova obchod století

Koupěchtivý občan Chomutova nakoupil více než 24 tisíc metrů čtverečních městských pozemků za cenu okolo 300 korun za metr čtvereční. Super výhodný nákup byl asi jen začátek pokračujícího skupováním okolních parcel, které nejspíš za tak směšné ceny, které odhlasovali místní politici dalším politicky neangažovaným vlastníkům už nikdy neprodají.

Mimochodem občan, který získal za hubičku od města pozemky, je majitel firmy, která má z velké části příjmy z městského rozpočtu  a podle veřejně dostupných informací disponuje zakázkami z veřejných rozpočtů s celkovou cenou veřejně dostupných smluv v hodnotě 76 miliónů korun.  Podle očitých svědků se koupěchtivý občan a podnikatel dobře zná s místními politiky, možná už jen proto, že zajímavé veřejné zakázky za desítky miliónů na chomutovské radnici nevyhrává každý.

Pro město zjevně nevýhodný obchod politici odsouhlasili dne 14.6.2021 na zastupitelstvu města Chomutov pod vedením primátora Marka Hrabáče (ANO).

Chomutov, město náhod.

Další pozoruhodná náhoda je fakt, že na webových stránkách města chybí nepovinně zveřejňovaný videozáznam z jednání zastupitelstva (14.6.2021), kde politici doslova za hubičku zcizili bez otevřeného výběrového řízení rozsáhlé pozemky, které byly v majetku občanů Chomutova. Podle informace z Magistrátu se jednalo o technickou poruchu, a protože videozáznam neosahuje zvuk, tak nebyl zveřejněn.  

A jak nakoupil šikovný občan Chomutova pozemky v majetku města doslova za pár korun?

Prodej pozemků v Chomutově za průměrnou cenu 301 korun za metr čtverečný má svou historii, která se váže na původní zahradnictví na ulici Pražská, které město dalo historicky do pronájmu podnikateli, který zde řadu let provozoval živnost ve formě původního zahradnictví až do té doby, co se do celé věci vložil chomutovský podnikatel a koupěchtivý občan v jedné osobě.

Kupní smlouvu, kterou podepsal primátor Hrabáč, kde město prodává šalamounsky soubor 21 pozemků o celkové výměře cca 24 036 metrů čtverečních za celkovou cenu okolo 7.2 miliónů korun (7 240 630) ukazuje, že koupěchtivý občan jedem metr čtvereční koupil za pouhých třista a jednu korunu (301). Přitom pozemky v této lokalitě se v roce 2021 podle realitních kanceláří pohybovaly okolo 2500,-/m2 a dnes je jejich tržní hodnota okolo 3500,-Kč/ m2. Při současných cenách se pohybuje aktuální prodejní cena uvedených pozemků okolo 84 milionů korun (kupní smlouvu má redakce k dispozici).  Jednali zastupitelé skutečně s péči řádného hospodáře při správě majetku občanů města Chomutova? Na to mohou všichni už brzy odpovědět ve volbách.

Převzetí pronájmu a majetku zahradnictví  v podobě dočasných staveb zavdalo příčinu k tomu, aby nájemce a majitel nejen pozemky v nájmu užíval, ale také odkoupil bez veřejného výběrového řízení, nebo transparentní licitace za účasti notáře. „Prodej století“ proběhl na přímo na základě objednaného znaleckého posudku za směšnou cenu, kterou zastupitelé kritizovali i na dalším jednání zastupitelstva, kde je videozáznam z jednání zveřejněn.

Je vůbec možné, aby se obchod století podařil bez jakékoli pomoci z řad erudovaných úředníků a místních politiků? 

Už radní města dobře věděli, že žadatel je vlastníkem zemědělských staveb umístěných na pozemcích označených jako
zastavěná plocha, a že jde o stavby skleníků (dočasné). Žadatel podle svého zájmu usiluje o prodej pozemků za účelem sjednocení
vlastnictví pozemku a v souvislosti se záměrem výstavby nového areálu zahradnictví podle projektu, který zastupitelům předložil v příloze, aby je přesvědčil o svých dobrých úmyslech.

Dnes po prodeji pozemků nedošlo k rekonstrukci skleníků, ale k jejich totálnímu zbourání. Podle informací redakce probíhá vyjednávání o vykoupení dalších pozemků okolních vlastníků. Dnes už se vůbec nehovoří o původním záměru, a to pěstování květin, ale prodání novému majiteli, který již nebude k městu vázán ani žádným morálním, natož právním závazkem.

Věděli politici, o skutečném záměru podnikatele, který je významně napojen na městský rozpočet?

Byly obavy občanů bydlící v této lokalitě, kterým byl jim prodej zamítnut, protože chtějí mít klid oprávněné?

Tušil primátor Hrabáč, který podnikatele údajně dobře zná, jak se ve skutečnosti věci mají?

Soukromník vlastnící společnost významně angažovanou pro město, dnes za pozemky, které nakoupil v roce 2021 za pouhých 310,- Kč za metr čtvereční může dnes utržit desetinásobně více. Tuto informaci už nemusí nikdo ověřovat, protože část okolních pozemků, které nemohly být prodány přímo, tentokrát v řádném výběrovém řízení stejný soukromník vykoupil od města za 2 900,- Kč za metr čtvereční. Zde ale už nebylo možné vychytrale využít předkupního práva pro výkup pozemků pod dočasnými stavbami.

Zajímavé je, že politici nepožadovali zbourání dočasných staveb, které byly už dávno po své životnosti a vlastně jen posloužily jako odůvodnění prodeje městských pozemků, aby byly po prodeji  jejich majitelem odstraněny.

Není občan, jako občan.

Asi největší taškařicí je fakt, že při prodeji městských pozemků se na zastupitelstvu města úředníci veřejně zmiňují o tom, jak nedoporučují prodej jiného pozemku pro občana Chomutova z toho důvodu, že očekávají, že jeho cena poroste.

Dnes po relativně krátké době od prodeje pozemků je zahradnictví úplně zbouráno s tím, že původním závazkem nového majitele pokračovat v zahradnictví už nebude k městu nijak vázán.

Věděl primátor Hrabáč, jako právník, že v případě dalšího prodeje pozemků už nebude nový majitel povinen splnit závazek městu spočívající v uskutečnění projektu, který byl zastupitelům předložen?

Věděli jste, že na webu města chybí jediný videozáznam ze 14.6.2021, kdy byl prodej soboru pozemků chválen?

Snad všem odpoví katastr nemovitostí, který aktuálně vykazuje masivní skupování navazujících pozemků od ostatních majitelů.


PŘÍŠTE:

O ŠŤASNÉM PODNIKATELI A JEHO FIRMĚ, KTERÁ JE PŘISÁTA NA VEŘEJNÉM ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOV.

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email