Byla schválena integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-2027

Díky schválení této Strategie bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, prostřednictvím kterého bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU možné podpořit strategické projekty, a to i v Chomutově. 

Dne 20. 6. 2022 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválena Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, čímž došlo k zavržení více než 3letého přípravného procesu. V návaznosti na schválení této Strategie bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, prostřednictvím kterého bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU možné podpořit strategické projekty v rámci: 

  • Dopravy – řešení cyklodopravy, výstavba terminálů, řešení bezpečnosti, nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel, výstavba/modernizace trolejbusových/tramvajových tratí atd. 
  • Životního prostředí – revitalizace veřejných prostranství, sídelní zeleně, energetické úspory, nakládaní s odpady atd. 
  • Ekonomiky – dlouhodobá mezisektorová spolupráce, 
  • Lidských zdrojů – infrastruktura mateřských a základních škol atd. 
  • Kultury – revitalizace památek, knihoven, muzeí atd. 
  • Udržitelného cestovního ruchu – budování infrastruktury cestovního ruchu apod. 

 Podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomerace skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč! 

 Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ITI ÚChA. 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email