Zajímavosti z historie města Chomutov

Medaile z německo – české zemské výstavy.

Po roce 1905 nastal v Chomutově a širším okolí dynamický rozvoj řemesel a strojní výroby. Výrobci, aby se lépe prosazovali na trhu, si sami dělali průzkum u kupujících, aby zjistili, co lze na jejich výrobku vylepšit. Zvláště byl dáván důraz na kvalitu výrobku, aby výrobek majiteli sloužil dlouho a dobře.

Dobré výrobní a obchodní výsledky vedly k tomu, že se představitelé města sešli se zástupci řemesel, strojní výroby a obchodníky a došli k názoru, že by bylo dobré udělat výstavu, protože je co vystavovat.

Na základě všech jednání bylo dohodnuto, že v roce 1913 bude v Chomutově uspořádána velká výstava nesoucí název Deutsch-böhmische Landesschau Komotau 1913, v překladu německo-česká zemská výstava Chomutov 1913. Jak z názvu vyplývá, návštěvník by předpokládal, že se jedná o společnou česko-německou výstavu. Ve skutečnosti se jednalo o zemskou výstavu německých oblastí Čech.

K této události byla zhotovena medaile, kterou zřejmě obdrželi úspěšní vystavovatelé. Na její lícní straně je vyobrazen arcivévoda Carl Franz Josef, který převzal nad výstavou záštitu a osobně ji zahájil. Carl Franz Josef se narodil v roce 1887 a vzhledem k tomu, že byl druhý v pořadí čekatelů na vídeňský trůn (prvním následníkem byl František Ferdinand ď Este), tak se o vládnutí nezajímal. Situace se ovšem změnila, když prvního následníka zastřelili v červnu 1914 v Sarajevu. Carl Franz Josef na trůn nastoupil uprostřed první světové války 1916 jako Karel I.  císař rakousko uherský. Po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 abdikoval a odešel do exilu do Švýcarska. Poslední Rakouský císař a český a uherský král Karel I. zemřel v internaci na ostrově Madeira v roce 1922.

Chomutovská německo-česká zemská výstava z roku 1913 byla pojata velkoryse a zahrnovala všechny dobové výrobce a zpracovatele. Uvádí se, že se jí zúčastnilo více než 1500 vystavovatelů. Byly zde veřejnosti představovány vzorové dílny pro pekaře, uzenáře atd., které byly vystavovány za plného provozu. Byly k vidění výrobky ze skla, porcelánu, hudební nástroje, výrobky ze dřeva, dále i zemědělské produkty atd.. Výstavy se zúčastnily i odborné školy. Uvádí se, že během tří měsíců jí navštívilo 500 tisíc návštěvníků.

Nelze opomenout významnou roli tehdejšího starosty města Chomutova JUDr. Ernesta Strocha. Měl jasnou představu, jak má být výstava uspořádána, a zvláště byla oceněna jeho koordinační činnost, která vyústila v celkový úspěch výstavy.

Motivem k napsání tohoto článku je výše zmíněná medaile, kterou zřejmě obdržel některý z vystavovatelů. Na její lícové straně je profilový portrét Carla Franze Josefa (s opisem: ERZHE ZOG CARL F.J. PROTEKTOR v překladu: arcivévoda Karl Franz Josef, ochránce). Na druhé straně je znázorněn rytíř s nápisem: DEUTSCH  BŐHMISCHE – LANDESSCHAU  KOMOTAU 1913 (v překladu: německo – česká zemská výstava 1913). Medaile je poměrně veliká, a to o průměru 60 milimetrů. Z její velikosti lze usuzovat, že touto medailí byl oceněn jeden z velmi významných vystavovatelů. Jejím autorem je významný medailér Weinberger.

Autor pro napsání článku použil některé informace z publikace Německo – česká zemská výstava Chomutov 1913 autorů Ondřej Děd/Stanislav Děd. Je to velmi kvalitní a hezká publikace, kdo by se chtěl o výstavě dozvědět více, najde v ní mnoho detailních informací

autor: Moravec Pavel

Numismatický kabinet na zámku Červený Hrádek-Jirkov

 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email