Reklamní vitríny v rukách náměstkova švagra

V chomutovské politice se šťastným náhodám jde nejspíš hodně naproti, možná až za hranici, kterou občané už nebudou ochotní tolerovat.

Celý příběh se odehrál již dříve, ale právní důsledky konání politiků dopadají do dnešních dnů. Nejen, že vše probíhalo daleko za hranou transparentnosti veřejného výběrového řízení, ale navíc se zde ukázkově střetává veřejný zájem se soukromým v podobě evidentního prospěchu, ale nikoli na vrub důvěřivých občanů, ale spíš pro příbuzné politiků, kteří pohotově „zasekli své drápky“ ve správné chvíli a na správném místě.

Když k tomu připočítáme pěknou politickou kampaň provozovanou za pár korun na nosičích v majetku města, nedá se ubránit dojmu, že těch šťastných náhod, které do sebe dokonale zapadají, bylo na jednoho politika tak trochu moc. Vše nasvědčuje lstivému uchopení moci, za ne příliš cnostným počínáním „udindaného politika Dindy.“ 

Asi bude opět platit to otřepané rčení.
„Kdo z Vás to má přátelé“

Některé věci se nedají vysvětlit jinak než jako šťastná náhoda. Platí to i pro pronájem reklamních ploch na chomutovských autobusových zastávkách – nazývaných City Light Vitríny (CLV). Tyto reklamní plochy měla od roku 2012 v pronájmu společnost RENCAR PRAHA, a.s. za roční nájemné 158.693,- Kč. Jenže 14. června 2017 společnost nájemní smlouvy vypověděla s účinností na Silvestra téhož roku. Že prý zájem o reklamu klesá. Je zajímavé, že smlouva byla vypovězena právě na začátku roku komunálních voleb – při volbách lze obvykle očekávat zvýšení příjmu z reklamy.

Rada města na vypovězení smlouvy reagovala zveřejněním záměru vitríny pronajmout.  Na úřední desce jste se o možnosti pronájmu mohli dočíst mezi 13. a 29. listopadem roku 2017. Zareagovala společnost RENCAR PRAHA, a.s. a 23. listopadu 2017 městu zaslala nabídku na pronájem vitrín za 50.000,- Kč za rok s vyjádřením, že o podmínkách nájmu je ochotná dále jednat.

Se společností RENCAR PRAHA, a.s. již ale rada města dále nejednala. Radní namísto toho opět zveřejnili skoro vánoční nabídku na pronájem, na úřední desce byla zveřejněna mezi  11. a 27. prosincem 2017. Na tuto druhou výzvu reagovala den před Štědrým dnem společnost Consilium Bonum s.r.o. Za roční pronájem 112 vitrín nabídla firma 60.000,- Kč, tedy o 10 000 Kč více než RENCAR. Protože společnost Consilium Bonum s.r.o. podala vyšší nabídku, byl jí radou města 29. ledna 2018 pronájem schválen.

Jen shodou okolností je vlastníkem firmy Consilium Bonum švagr náměstka primátora Davida Dindy. Je rovněž shoda okolností, že pronájem neproběhl formou veřejné soutěže, takže v době kdy firma Consilium Bonum posílala svou nabídku, byl dopis s nabídkou firma RENCAR PRAHA již měsíc otevřen a nabízená cena byla úřadu známa. Třešničkou na dortu je fakt, že vlastníkem internetové domény http://consiliumbonum.cz/ je sám pan David Dinda. (Po vydání článku se vše rychle změnilo, ale autor má původní výpis k dispozici)

Dále již měly věci rychlý spád. Smlouva se společností Consilium Bonum s.r.o. byla primátorem města podepsána 22. května 2018. Krátce poté zadal chomutovský zoopark, který spadá do gesce náměstka primátora pana Davida Dindy, reklamu na City Light vitrínách. Cílem reklamy s roztomilými zvířátky bylo zřejmě upozornit občany města na skutečnost, že ve městě mají zoopark. Během předvolební kampaně před komunálními volbami pak vitríny obsadili kandidáti Nového severu v čele se svým lídrem – panem Davidem Dindou.

Někdo by mohl namítat, že takový souběh okolností nemůže být náhoda. Chomutov je však město, kde ke šťastným náhodám dochází zcela pravidelně. Jen si vzpomeňte, jak Alexandr Novák náhodou zakoupil pozemky pod plánovaným plynovodem a stát je pak musel od něj vykoupit.

PS: Společnost Consilium Bonum byla přejmenována na CB-services. Ta inzeruje, že jednu ze 112 reklamních ploch si lze pronajmout od 50 Kč/den. No počítejte sami.

autor:Marian Bystroň

zdroj:www.mestonahod.cz


Po vydání článku se na sociálních sítích objevilo, že autor se od článku distancuje. Možná už mu nevadí to, co dříve hlasitě kritizoval.


Dnes je asi každému jasné, že politik Dinda podle svých předvolebních slibů vdechl nejvíce života nejspíš do své vlasní politické kampaně umístěné na majetku města a také do byznysu svých příbuzných, opět vycházejícího z majetku všech občanů.

Kolik podobných náhod potkalo chomutovské politiky od roku 2018 do dnešního dne?

Jak pomohli politici občanům města zlepšit kvalitu života všem občanům Chomutova?

Nepomohli politici na místo důvěřivým voličům, nejvíce sami sobě a svým příbuzným?

Budeme bilancovat a diskutovat s Vámi…


 

Nikdy nezmeškejte žádnou důležitou zprávu.

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Sdílejte článek:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Email